Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Štafetové hry
       

První dojem I.

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
40 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 4
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Uvědomit si, jak rozdílný je první dojem, jak na něj mají vliv předchozí zkušenosti, předsudky, stereotypy. Rozvoj komunikace, slušného vystupování, všímavosti.

Motivace

Mnoho lidí dává důraz na první dojem, dokonce jsou mezi námi takoví, kteří svůj názor získaný na základě prvního dojmu nejsou ochotni změnit ani poté, co je okolnosti přesvědčí, že jejich první dojem nebyl správný. První dojem je jedním z důležitých aspektů, dle kterých jsou posuzováni lidé např. při ucházení o zaměstnání, při jednáních nebo při prezentacích. Pokuste se v diskusi uvést příklady, kdy první dojem může ovlivnit další chod událostí, a to pozitivně nebo i negativně, a dále co všechno může ovlivnit hodnocení prvního dojmu (oblečení, vystupování – slova, gesta…).

Potřeby

Papíry s fotkami, propisky.

Provedení

Vedoucí pro každého účastníka připraví papír, na který nalepí do horní části fotku člověka, kterého zná jen on. Fotky na jednotlivých papírech budou s různými osobami. Lidé na fotografiích by měli být něčím zajímaví, nápadní. Poté účastníkům sedícím v kruhu rozdáme jeden list papíru s připravenou fotografií a propisku. Každý na dolní část tohoto papíru napíše svůj první dojem z osoby na obrázku a přehne papír tak, aby ostatní neviděli, co napsal. Poté všichni předají svůj papír sousedovi a situace se opakuje do té doby, dokud ke každému nedojde papír s fotografií, který měl na začátku aktivity. Následně všichni postupně přečtou všechny první dojmy k danému obrázku.
Po přečtení prvních dojmů je důležitá diskuse o tom, jak se první dojmy lišily a jestli bylo složité vyjadřovat rychle svůj první dojem. Dále jestli mají hráči osobní zkušenosti s tím, že je jejich první dojem oklamal, co je pro ně rozhodující u prvního dojmu, která fotografie na ně udělala nejlepší dojem a která naopak nejhorší a proč, atp. Tím, že vedoucí danou osobu na fotografii zná, může účastníkům říct, jaká je dotyčná osoba ve skutečnosti, v čem tipovali správně a v čem se naopak spletli.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

Zajištění ticha při popisu dojmů, zdržet se hlasitých komentářů.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – dobré rozlišení fotografií, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru, vhodné místo na psaní. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlit krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. Úprava psacího prostoru dle typu postižení.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Názorné příklady popisu osob, lepší když bude mínění dětí zapisovat vedoucí a povede je. Pro těžší stupně nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dětem dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na vyjádření se psanou formou. Pro děti s ADHD mít připraveny další úkoly, než se pokročí k dalšímu kroku.