Osvědčilo se nám

Pokud stavíte stany bez podsady, dejte pod ložnici igelit, lépe se pak stan myje.

Více...

Náhodná hra

Jedeme do zoo

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Kamarád
       
 5. Plán výletu
       

Sovík a historie (Rytíř)

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
pověsti, historie, rytíř, C2, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Konkrétní cíl: Vytváří si povědomí o pověstech nejbližšího okolí (obce, kraje). Vede k zamyšlení nad plynutím času (minulost – současnost – budoucnost).

Motivace

Nejmladší děti zpravidla nevnímají čas zcela správně. Co bude, či bylo, spadá do období několika dnů. Přesto se budeme pokoušet rozšířit jejich obzor. Využijeme proto jejich kladného vztahu k výtvarným a dalším aktivitám. Můžeme na nich ukázat, že se jedná o výsledky práce z minula.

Potřeby

Vytištěný text místní pověsti (např. kniha, kronika, internet…) nebo film s historickou tematikou pro děti (např. Ať žijí duchové…). Pomůcky pro ztvárnění pověsti dle vlastního uvážení (lze vyrobit předem i vlastní dřevěné meče či kulisy pro divadlo atd.), digitální fotoaparát.

Provedení

Pozor! Některá slova z pověstí mohou být pro děti neznámá – archaismy, historismy – proto jejich významy vždy pečlivě vysvětlete).
Po převyprávění úvodní pověsti a následném povídání o ní (po zhlédnutí filmu) je možné tuto pověst ztvárnit za pomoci dětí. Je na uvážení vedoucího, jakou formu zvolí. Nabízí se například:
• výtvarně (nakreslit výjev, vymodelovat postavu);

• dramaticky (zahrát divadlo);

• zachytit na fotografii tzv. živý obraz.

Je nutné si předem připravit potřebné pomůcky v závislosti na vybrané formě ztvárnění pověsti.
Při pořizování fotodokumentace si můžeme s dětmi povídat o tom, že i dnešní schůzka se jednoho dne stane historií, a proto fotografie ukládáme do oddílových fotoalb a kronik (nezapomeňte dětem vysvětlit, co toto slovo vlastně znamená). Můžeme podpořit fotografií oddílového vedoucího z vlastního dětství.
Pracovní list – Rytíř
1. Dej do kroužku, jakým způsobem se rytíř přepravuje.

2. Vystřihni a dolep, co patří do ruky rytíři.

3. Domaluj erb (znak města, obce, oddílu, vlastní návrh).

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Paměť.

Nabídková legenda

Sovík si prohlíží svoji knihovnu a našel knihu s pověstmi. A teď vám ji převypráví.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s SPU poskytněte pro splnění pracovního listu delší časový úsek – dejte jim dostatek prostoru, aby o všech bodech přemýšlely – buďte vždy nablízku, kdyby dítě potřebovalo poradit či něco vysvětlit.
Pro nadané: Je možné pohovořit o časové posloupnosti například u zbraní a dopravy (středověk, husitství, novověk).
Ale pozor na jedince s oslabeným vnímáním času/časového sledu (minulost, přítomnost, budoucnost)! Přistupujte k nim vstřícně a povzbuzujte je ke správnému myšlení – někdy je potřeba opravdu pedagogického mistrovství.