Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...

Náhodná hra

Sovík a emoce

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Chráníme své zdraví
       

Sovík a historie (Rytíř)

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
pověsti, historie, rytíř, C2, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Konkrétní cíl: Vytváří si povědomí o pověstech nejbližšího okolí (obce, kraje). Vede k zamyšlení nad plynutím času (minulost – současnost – budoucnost).

Motivace

Nejmladší děti zpravidla nevnímají čas zcela správně. Co bude, či bylo, spadá do období několika dnů. Přesto se budeme pokoušet rozšířit jejich obzor. Využijeme proto jejich kladného vztahu k výtvarným a dalším aktivitám. Můžeme na nich ukázat, že se jedná o výsledky práce z minula.

Potřeby

Vytištěný text místní pověsti (např. kniha, kronika, internet…) nebo film s historickou tematikou pro děti (např. Ať žijí duchové…). Pomůcky pro ztvárnění pověsti dle vlastního uvážení (lze vyrobit předem i vlastní dřevěné meče či kulisy pro divadlo atd.), digitální fotoaparát.

Provedení

Pozor! Některá slova z pověstí mohou být pro děti neznámá – archaismy, historismy – proto jejich významy vždy pečlivě vysvětlete).
Po převyprávění úvodní pověsti a následném povídání o ní (po zhlédnutí filmu) je možné tuto pověst ztvárnit za pomoci dětí. Je na uvážení vedoucího, jakou formu zvolí. Nabízí se například:
• výtvarně (nakreslit výjev, vymodelovat postavu);

• dramaticky (zahrát divadlo);

• zachytit na fotografii tzv. živý obraz.

Je nutné si předem připravit potřebné pomůcky v závislosti na vybrané formě ztvárnění pověsti.
Při pořizování fotodokumentace si můžeme s dětmi povídat o tom, že i dnešní schůzka se jednoho dne stane historií, a proto fotografie ukládáme do oddílových fotoalb a kronik (nezapomeňte dětem vysvětlit, co toto slovo vlastně znamená). Můžeme podpořit fotografií oddílového vedoucího z vlastního dětství.
Pracovní list – Rytíř
1. Dej do kroužku, jakým způsobem se rytíř přepravuje.

2. Vystřihni a dolep, co patří do ruky rytíři.

3. Domaluj erb (znak města, obce, oddílu, vlastní návrh).

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Paměť.

Nabídková legenda

Sovík si prohlíží svoji knihovnu a našel knihu s pověstmi. A teď vám ji převypráví.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s SPU poskytněte pro splnění pracovního listu delší časový úsek – dejte jim dostatek prostoru, aby o všech bodech přemýšlely – buďte vždy nablízku, kdyby dítě potřebovalo poradit či něco vysvětlit.
Pro nadané: Je možné pohovořit o časové posloupnosti například u zbraní a dopravy (středověk, husitství, novověk).
Ale pozor na jedince s oslabeným vnímáním času/časového sledu (minulost, přítomnost, budoucnost)! Přistupujte k nim vstřícně a povzbuzujte je ke správnému myšlení – někdy je potřeba opravdu pedagogického mistrovství.