Osvědčilo se nám

Chcete rozlišit děti při týmovce jako třeba fotbal či bojovka – rozlišovací vesty jsou ideální – jsou vidět i v lese.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Lept skla, Frost
       

Rodina, Domov

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
jaro
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Ujasní si pojem domov, chápe vztah domov a rodina, má možnost se podělit o své starosti a radosti z domova, zařadí některé živočichy do „rodiny“.

Motivace

Každý z nás má mámu a tátu. Pěkné je, když spolu žijí v jednom domově. Někdy to však nejde, ale přesto nás máma a táta mají rádi. Jsme jejich děti – někdy jsme jim podobní, máme stejné vlastnosti...
Rodina žije v domově. Domov je místo, kde se dobře cítíme a kam se rádi vracíme ze školy, z oddílové schůzky, z výletu... Domov je místo, kde najdu mámu, tátu, bráchu, svoji oblíbenou hračku, svého pejska…
Nejen lidé žijí v rodinách, ale i ostatní živočichové a rostliny. Každý živoucí tvor má svou maminku a taťku.

Potřeby

Výkres různého formátu, pastelky, fixy, barvy, štětce, lístečky se zvířátky (zvířecí rodina).
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

S dětmi si popovídáme o domově. Co to slovo znamená, co si pod tím slovem představujeme. Někdo si může představit postavu mámy, jiný oblíbenou hračku, svůj pokoj, zvířátko… Některé děti o tomto tématu mohou přemýšlet poprvé. Při diskusi jim musíme dát dostatek času a prostor ke svému vyjádření. Někdy to může být i většina času oddílové schůzky, každopádně nespěchejte na ně a dejte jim příležitost se vyjádřit o tématu nahlas.
Po diskusi /povídání/ dostanou děti větší formát papíru, na který nakreslí mámu a tátu. Do postaviček napíší některou z činností, která se jim u mámy a táty líbí, kterou obdivují, kterou by chtěli mít také (najde si pro mě čas, rád si se mnou hraje, má rád zvířata, dobře lyžuje, je kamarádská – má spoustu kamarádů…). I tady může nastat problém času, protože některé děti o této věci přemýšlejí poprvé.
Nejen lidé, ale i zvířátka žijí v rodině. Mláďata (děti) žijí u svých maminek (samic) a tatínků (samců). Tuto znalost můžeme rozvíjet formou hry. Připravené lístečky se zvířátky, které tvoří rodinu. Lístečky můžeme schovat po klubovně nebo rozházet po louce. Jsou to lístečky, na kterých bude název samice, na druhém název samce, na jiném název mláděte nebo obrázek daného zvířete. Děti mají za úkol jednotlivé zvířecí rodiny dát dohromady a k nim přiřadit obrázek zvířete. Děti by měly spolupracovat, doplňovat se, komunikovat... Obměna této aktivity může být v tom, že oddíl rozdělíme do dvou (tří) skupinek, které mají barevně odlišené lístky se zvířecími rodinami. Úkolem je nejsprávněji a nejrychleji splnit úkol.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Příroda, Paměť.

Pozor na

Téma rodina je pro děti tohoto věku velmi křehké, proto ho musíme rozvíjet velmi lehounce. Některé děti, zvláště pak děti z neúplných rodin nebo děti s negativními prožitky se tomuto tématu budou vyhýbat nebo se nebudou v první části bloku do diskusí zapojovat. Nenutíme je, necháme jim prostor v druhé části tohoto bloku – zvířecí rodiny.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s vývojovou poruchou dyslexie může dojít při plnění úkolů k časové ztrátě, neboť na přečtení kartičky potřebují delší čas. Stejně tak může dojít k nepochopení textu, díky záměně hlásek a slabik. Mít tuto možnost vždy na paměti!
U dětí s ADHD může docházet ke ztrátě pozornosti a motivace. Je třeba, aby tyto děti byly stále nově motivovány a povzbuzovány. Je nutné si jich všímat!
Dětem s tělesným postižením je nutné zadat náhradní úkol, např. časový rozhodčí, přidělování bodů za úspěšnost ve hře, zaznamenání do přehledné tabulky, vyhlášení vítězů... Pokud je však bezpečný terén, pak je zapojit do hry.