Pionýrská přihlašovna


JmKOP - Hlavní vedoucí dětských táborů

3. 11. 17:00 - 5. 11. 2023 18:00

Údolní 58a

Kurz Hlavního vedoucího dětského tábora nabízí možnost získat rady a informace nezbytné pro přípravu a provoz tábora. Na kurzu se účastníci dozví veškeré potřebné informace k tomu, jak vést přípravu i realizaci letního tábora, na co nezapomenout a na co si dát pozor nejen z hlediska administrativního, ale také bezpečnostního, hygienického, právního a provozního.

Z právního hlediska vysláním pracovníků na školení splní provozovatel tábora klauzuli "poučení osoby pro výkon funkce".

K úspěšnému absolvování kurzu a získání osvědčení je nutné se účastnit všech částí kurz, splnit závěrečný test na 75% a odevzdat písemnou práci, která musí být zkontrolována a odsouhlasena.

 

Podmínka účasti:

Účastníci školení musí u prezence předložit nebo dopředu zaslat čitelně oskenované:

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

- potvrzení PS nebo vysílající organizace o alespoň roční praxi u dětského oddílu a alespoň tříleté praxi v některé funkci na letním táboře.

- zdravotní způsobilost k výkonu funkce potvrzená ošetřujícím lékařem

- věk účastníka musí být minimálně 21 let v době zahájení tábora v roce 2024

 

Upřesnění termínů:

V pátek od 17.00 prezentace, přednášky začínají  17.30 - 20.30, sobota 9.00 - 20.00, neděle 9.00 - 18.00 (Tyto časy jsou orientační, upřesní se na školení).

- V průběhu školení se domluvíme na termínu závěrečných zkoušek.

- Účast na školení je povinná všechny tři dny. 

Pořadatel akce: Jihomoravská krajská organizace Pionýra

Doprava: Vlastní - místo je dostupné MHD nebo autem.

Strava: V ceně kurzu máte teplý oběd, občerstvení a pitný režim.

Doporučený věk: od 20 let

Technické informace: ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: Jedná se o práci na základně vlastních zkušeností z činnosti na téma - KOMBINACE VÍCE ROLÍ NA TÁBOŘE. Písemnou práci v rozsahu minimálně 1 stránky A4 + obrázek zašlete na adresu klubko@jmpionyr.cz, nejpozději do 24. 10. 2023 ve formátu doc/docx. Maximální velikost písma 12, řádkování 1,5. Nezapomeňte uvést své jméno, organizaci či organizační jednotku. Použijete-li nějakou fotografii, použijte svoji vlastní, nepoužívejte fotografie stažené z googlu nebo jiného media!

Soubory


  Přihlášení

  • Kapacita: 26 účastníků, přihlášených účastníků 26
  • Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2023
  • Cena standardní, splatnost do 29. 10. 2023
   • Pro veřejnost: 1000
   • Pro členy: 300