Pionýrská přihlašovna


Výchovné programy - diskuzní skupina

30. 6. 2020 20:21 - 20:25

Celá ČR

Výchovné programy Výpravy za poznáním (Mláďátka, Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly, Osmá planeta) nabízejí jednotlivé náměty i celoroční náplň činnosti. Součástí výchovných programů jsou i Odborky, které směřují k podchycení a prohloubení zájmu jednotlivce, podpoře jeho samostatné aktivity.

Aby výchovné programy plnily svoji úlohu, je nutné:

 1. Hledat cesty (motivace, podpora), jak je dostat do oddílů.
  Otázka: Plánujete náplň schůzek na rok nebo aspoň měsíc? A sáhnete přitom po výchovných programech?

 2. Pojmenovat důvody, proč je některé oddíly nevyužívají.
  Otázka: Co brání využívání výchovných programů (Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly, Osmá planeta) v běžné činnosti oddílů?

 3. Hledat vhodné způsoby pro jejich aktualizaci a další rozvoj, vhodné formy provázání výchovných programů se vzděláváním dobrovolníků a zvážit vytvoření „výstupů“ tj. toho, co bychom považovali za přínosné v jednotlivých věkových obdobích.
  Otázka: Pomohlo by vytvoření přehledů očekávaných dovedností v jednotlivých věkových obdobích (např. 3., 5. a 9. třída)? Pomohlo by to systematické a cílenější činnosti?
  Setkali jste se v rámci vzdělávání (oddílák, instruktor, volená funkce) s lekcí, v níž by vám lektor přiblížil práci s výchovnými programy?

 4. Diskutovat o Odborkách – jejich aktuálním stavu ověřování a zhodnocení zpětné vazby od oddílů, které s Odborkami pracují. - Diskuse a cestách Odborek do oddílů i případných změnách (včetně těch formálních), zaznamenávání, „plástve Odborek“.
  Otázky: Víte o odborkách? Co vás na nich zaujalo? Co je překážkou v jejich využití? Co by mělo být jinak?
  První dva stupně odborek jsou pro všestranně zaměřené oddíly. Má smysl vytvořit třetí stupeň odborek cílící na zájmově zaměřené oddíly?

Pořadatel akce: Pionýr, z. s.

Web akce: https://pionyr.cz/mok/

Soubory


  Přihlášení

  • Kapacita: neomezená, přihlášených účastníků 7
  • Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2020

  Diskuse

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:27

  1. Plánujete náplň schůzek na rok nebo aspoň měsíc? A sáhnete přitom po výchovných programech?

  Jana Jandová, 28. 5. 2020, 20:29

  Na schůzky máme takový univerzální celoroční plán, platný každoročně, podle potřeb ho aktualizujeme. Zakomponovány jsou tam zejména činnosti z turistiky a přírody, čemu se v oddíle víc věnujeme.   Plán víkendových akcí máme hotov už koncem srpna, děti ho dostávají na první schůzce v září - aby se mohly rodinné akce tomu přizpůsobit. Už si na to všichni zvykli a dožadují se i toho celoročního plánu víkendovek.

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:27

  2. Co brání využívání výchovných programů (Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly, Osmá planeta) v běžné činnosti oddílů?

  Jana Jandová, 28. 5. 2020, 20:29

  Jsme více zaměřeni na turistiku a s tím související disciplíny, takže z toho vybíráme jen co se nám hodí.

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:28

  3a. Pomohlo by vytvoření přehledů očekávaných dovedností v jednotlivých věkových obdobích (např. 3., 5. a 9. třída)? Pomohlo by to systematické a cílenější činnosti?

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:28

  3b. Setkali jste se v rámci vzdělávání (oddílák, instruktor, volená funkce) s lekcí, v níž by vám lektor přiblížil práci s výchovnými programy?

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:28

  4a. Víte o odborkách? Co vás na nich zaujalo? Co je překážkou v jejich využití? Co by mělo být jinak?

  Jana Jandová, 28. 5. 2020, 20:32

  O odborkách víme. Po zrušení PO SSM, kdy přestaly platit bývalé odborky, jsme si vytvořili svoje vlastní odborné - oddílové odznaky, s dvoustupňovou náročností. Proto současné nevyužíváme. Některé podmínky se nám vysloveně nelíbí. A nechceme rušit kvůli tomu ty naše, které nám fungují od roku 1990.

  Darina Zdráhalová, 2. 6. 2020, 12:55

  V současné době probíhá ověřování odborek, chceme zjistit, co je dobře a co špatně. Pojďte nám poradit hlavně tím, že nám napíšete, které se vám vysloveně nelíbí. Nás to určitě posune dál. Pište prosím buď tady do diskuse nebo na odborky@pionyr.cz. Díky moc, každá reakce je pro nás nesmírně cenná.

   

  Václav Brand, 22. 6. 2020, 7:34

  Odborky jsme začali, něco jsme rozjeli, ale přišla "korona". Určitě v září budeme pokračovat. Pozvolna pojedem alespoň v některých.

  Václav Brand, 22. 6. 2020, 7:34

  Odborky jsme začali, něco jsme rozjeli, ale přišla "korona". Určitě v září budeme pokračovat. Pozvolna pojedem alespoň v některých.

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:29

  4b. První dva stupně odborek jsou pro všestranně zaměřené oddíly. Má smysl vytvořit třetí stupeň odborek cílící na zájmově zaměřené oddíly?