Pionýrská přihlašovna


Průvodcování - diskuzní skupina

30. 6. 2020 20:11 - 20:15

Celá ČR

Průvodcování je přirozenou formou vzdělávání dobrovolníků. Se spolehlivým průvodcem (mentorem) je začátek v každé funkci jednodušší, rychlejší a efektivnější. Cílem pro další rozvoj je zhodnotit výstupy a plnění úkolů Konference o činnosti Pionýra z roku 2015, hledat cesty podpory a motivace pro mentory, zaměřit se na podporu průvodcování nejen u instruktorů, ale u všech dobrovolníků nastupujících do nějaké funkce na všech úrovních a především vnímat průvodcování jako způsob výchovy a přípravy budoucích funkcionářů (vedení PS, členové KRP/ČRP, lektoři PVC apod.).

 

Zkusme si v diskusní skupině odpovědět na otázky:

 1. Co si představuješ pod pojmem průvodcování?

   

 2. Víš, že existuje metodika pro průvodcování budoucích instruktorů?

   

 3. Kdyby sis mohl/a vybrat, jel/a bys raději na klasický instruktorský kurz, nebo bys chtěl/a získat kvalifikaci instruktora ve svém oddíle pod dohledem svého oddílového vedoucího, a pak jen složit zkoušku?

   

 4. Máte na skupině dostatek dobrovolníků do různých funkcí? Pokud ano – jak je na tyto funkce připravujete? Pokud ne – kde myslíš, že je problém? Jak ho řešíte? Co by vám pomohlo?

Pořadatel akce: Pionýr, z. s.

Web akce: https://pionyr.cz/mok/

Soubory


  Přihlášení

  • Kapacita: neomezená, přihlášených účastníků 6
  • Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2020

  Diskuse

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:19

  1. Co si představuješ pod pojmem průvodcování?

  Ladislav Šimek, 10. 6. 2020, 22:03

  Napadá mě k průvodcování jedna věc a nevím přesně, kam ji zařadit. Proto ji vkládám k této otázce.
  V rámci stanov máme poměrně striktně dané, že vedoucí a instruktor můžou být jmenováni pouze po získání patřičné kvalifikace. Striktně vzato je tedy problém v oddíle průvodcovat. Jistě, dá se to vyřešit prostě tím, že dotyčný je uveden jen jako řadový člen. Jen nevím, jestli si to všichni na skupinách uvědomují. A také, jestli vlastně ta nemožnost registrovat instruktora či vedoucího v přípravě nečiní jistou překážku průvodcování.

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:19

  2. Víš, že existuje metodika pro průvodcování budoucích instruktorů?

  Alexandr Versta, 1. 6. 2020, 15:32

  Vím že existuje... když to zadáte do vyhledávání na stránkách pionýr tak vyjede strašnej guláš :-)

  Nicméně jsem o tom slyšel osobně tak jsem vyhledal nějaké info na pio stránkách a zkusil podle šablony -> chvilku. Pak jsme se vydali vlastní cestou. Chyběly mi tam reálné příklady. Další věc co chybí je vzdělání lidem co by to chtěli, nebo potřebovali v oddíle praktikovat. 

  Obecně bych řekl že průvodcování v pionýru není příliš vidět a to od instruktora a výše.

  Darina Zdráhalová, 2. 6. 2020, 13:02

  Reálné příklady v podobě metodických listů podobných těm z Výchovných programů existují. Co by chtěli nebo mohli v oddíle praktikovat - tam bych lidi asi nasměrovala na Kamínka, my u nás děláme krajské akce pro instruktory a něco z toho, co tam dělají, se dá vždycky použít v oddíle, zbytek si pro svůj oddíl upraví nebo je to prostě inspiruje. Souhlasím - najít podklady k průvodcování v naší "žluté bažině" je velké dobrodrůžo. Ale jsou.

  Alexandr Versta, 2. 6. 2020, 22:06

  Žlutá bažina zní dost děsivě, ještě by se někdo mohl utopit :-) (Věřím že zlepšení přijde) prohledal jsem to ještě jednou a celé i s těmi listy je to asi zde:

  https://pionyr.cz/dokumenty/?down=0732d920-bbee-4649-9da5-c61fa28d520e

  Podle toho jsem postupoval.. no a to se moc nedá. Jedna věc je poslouchat Jiřího Tomčalu o tom vyprávět a pak se člověk začne chytat, ale pouze s tímto materiálem to vidím vcelku bledě. Kamínka atd.. jsou už pro hotové instruktory, měl jsem za to že tato věc je směrována dětem cca 12+ které budeme průvodcovat k tomu aby se stali instruktory, pak instruktory průvodcovat na vedoucí a dál a dál... Asi to tady nevyřešíme, jak vidno nikdo kromě nás asi tuhle zkušenost nemá.. 

  Dagmar Čechová, 2. 6. 2020, 22:22

  Myslím, že instruktor není nikdy "hotový", stejně jako vedoucí. I když má "ten papír", vždy je co zlepšovat, poznávat, naučit se, inspirovat se... sbíráním zkušeností se pořád posouváme dál. A jestli pracujeme s šikovným dítětem 12+ nebo 15+, hlavně, že to děláme vědomě a víme, co od toho čekáme. To je asi to hlavní podle mě, vědět, co od toho instruktora chci. Pak už si najdu cestu, jak toho dosáhnu. Někdo se spolehne raději na sebe, někdo si rád nechá poradit. Možná bychom měli na kurzech pro oddíláky nebo na Kamínkách věnovat víc času právě tomuto tématu - jak pracovat s týmem, jak připravovat (průvodcovat) instruktory...

  Alexandr Versta, 3. 6. 2020, 11:44

  nekončící práce:-)

  Nejsem si jist jestli kurz pro oddíláky bude ta pravá cílová skupina, jestli se nepletu tak jsou tam lidé ve věku cca 18/20let? a ti budou mít jiné potřeby. Naučit se pracovat s dětmi, získat sebevědomí, udělat rozhodnutí. Naučit vedoucí aby začali efektivně používat při hrách zpětnou vazbu dá spoustu práce.

  Co pozoruji tak průvodcování začínají lidi řešit později, až se tak nějak srovnají, ujasní si cíle atd.. Kamínka jsou místo kam se to bezesporu hodí.

  Jelikož je pionýr spolek, který pracuje s lidmi, měla by být investice do lidí jeho hlavní prioritou, jinak se dál nepohneme.

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:20

  3. Kdyby sis mohl/a vybrat, jel/a bys raději na klasický instruktorský kurz, nebo bys chtěl/a získat kvalifikaci instruktora ve svém oddíle pod dohledem svého oddílového vedoucího, a pak jen složit zkoušku?

  Radovan Mlejnek, 27. 5. 2020, 23:21

  Kdybych si mohl vybrat když jsem byl instruktor určitě bych si radši poslechl svého vedoucího a pak šel "jen" někam napsat test. (Nikdy jsem nebyl příliš společenský a z této pozice by mi vyhovovalo vyhnout se nutnosti poznat nové lidi.) Ovšem kurz instruktora plní také tuto funkci, je také platformou setkávání se napříč spolkem. Takovými úvodními dvířky do "vyšších" pater spolku mimo úzkou skupinu oddílu, kde věci nějak zažitě fungují. Na kurzu se účastník setká s novými pohledy, které dají jeho zkušenosti do nového kontextu.

  Alexandr Versta, 1. 6. 2020, 15:12

  To už je za mnou, ale kdybych teď vysílal instruktora tak na kurz. Varianta pod dohledem vedoucího je pohodlná a mám představu jak by probíhala :-) ale nic nového by adeptovi nepřinesla, vycházím z toho že s takovým člověkem se znám a on zná mne, v podstatě už umíme odhadovat vzájemné reakce... Pod variantou KURZ si nepředstavuji to že se íčka zavřou do baráku a tam se na nich střídá jeden lektor za druhým.... Ale akční víkend s tématickou činností zakončený dvouhodinovým blokem v lavici. Kladné hodnocení akce je to, že se instruktorovi akce líbila, vypráví o ni a nové dovednosti uplatní v praxi u oddílu.

  Ladislav Šimek, 10. 6. 2020, 21:57

  Dívám se na věc z pohledu lektora, nikoli oddíláka. A z tohoto pohledu musím říci, že je hodně veliký rozdíl mezi účastníky kurzu, kteří přichází z oddílů s funkčním předáváním zkušeností, a těmi, kteří jsou takříkajíc nepolíbení. V druhé skupině jsou nejen ti, kteří přistoupili v pozdějším věku (a předávání zkušenosti v oddíle je tedy minulo), ale i ti, kteří si ve svých oddílech (na táborech) doposud jen "hráli" bez možnosti zapojit se do řízení oddílu a převzít nějakou odpovědnost. Z hlediska stavby kurzu je to šílené, protože nelze rozumně cílit na obě skupiny. U té druhé navíc chybí promítnutí do reality, což v mnoha ohledech nese individuální zvláštnosti konkrétního oddílu, které jako lektoři nemusíme znát. Prostě každý oddíl je osobitý, dělá to trošku jinak.
  Líbilo by se mi asi, kdyby na kurz přijeli jen ti z první skupiny. Kurz by mohl být kratší, ale zároveň akčnější. Mnohem lépe by probíhala interakce mezi účastníky (lektor by byl mnohdy spíše moderátorem diskuze a předávání zkušeností, nikoli nositelem jediné pravdy). Asi by se to dalo zajistit kombinací, kdy by bylo jasně popsáno, co má účastník kurzu zvládnout před nástupem do kurzu. A k tomu ideálně metodická pomoc (případně i školení) vedoucím, jak to mají dělat.

  Dagmar Čechová, 11. 6. 2020, 20:25

  Z pohledu lektora je to fakt někdy peklo, zvlášť, když většina účastníků na kurzu jsou ti, kteří jezdí jen na tábor jednou za rok a nic o oddílu je vlastně nezajímá, protože v něm nikdy pracovat nebudou. Jen potřebují ten papír. Za mě by stačilo oddělit tyhle "táborové" od "oddílových" instruktorů, pak už by se s nimi pracovalo líp.

  Darina Zdráhalová, 11. 6. 2020, 20:53

  A právě to je jedna z věcí, o které se na Apatyce bude velmi vážně diskutovat, pokud se na tom shodne většina, mohl by to být závazný výstup pro úpravu směrnice. Souhlasím s Dášou, já chápu, že ti "táboroví" nějakou kvalifikaci taky potřebují, ale na svých lektorských aktivitách je, jakkoliv jsem ráda, že si kvalifikaci doplňují,  mírně řečeno "nemusím".

   

  Ladislav Šimek, 19. 6. 2020, 18:07

  Problém táborových vedoucích je dlouhodobá bolístka. Je třeba si totiž nejprve vyjasnit pojmy a následně vyřešit problémy. Následující řádky tedy budou obsahovat z větší míry mé subjektivní postřehy.
  Kdysi ke mě doputovala informace, že kurz pro táborové vedoucí není mj. proto, abychom tím nepodporovali vznik táborových skupin, což je proti Stanovám spolku. Také si někde vybavuju argument, že takový kurz vlastně nepotřebujeme.
  Táboroví vedoucí ve spolku samozřejmě existují, a dokonce ani nemusí jít o porušení Stanov. Prostě PS má normální fungující oddíly a k tomu taky třeba partu(y), které zajištují jen tábor (třeba v druhém a dalších bězích na táborové základně). Podle mého názoru by se tedy argument o nepotřebě kurzu, dokonce ani o neexistenci kurzu jako překážky vzniku táborových PS neměl používat. Ale je možné, že to už přežívá jen jako relikvie v mých vzpomínkách.
  Před časem jsem pro POP připravoval přehled kurzů a při studiu Stanov a směrnic dospěl k následujícímu. Kurzy KI a KOV jsou určené instruktorům a vedoucím, kteří pracují u oddílu. Z definice oddílu je pak zřejmé, že se jedná o celoroční činnost (byť frekvence akce min. 1x měsíčně není zrovna přísný požadavek a v této minimální podobě se o pravidelné činnosti dá dost obtížně mluvit). Ve stanovách máme dále vedoucího družiny, nejsem si jist ale, jestli máme taky někde jasně řečeno, který kurz je určen pro něho. A kdysi se diskutovalo o dospělácích, kteří mají jen KI, co přesně tedy mohou u oddílu zastávat (myslím, že taky není zcela ujasněno). Další kurzy jsou už jen pro funkcionáře a v rámci táborů pro hlavase a zdravotníky.
  Takže pro táborové vedoucí žádný speciální kurz není. pokud tedy vyjdeme z toho, co je psáno, potřebuje vedoucí (a instruktor) na táboře projít minimem (každý, kdo se při činnosti potká s dětmi) a s ohledem na táborovou směrnici musí projít školením z BOZP... Nevím, zdali je možné předchozí věci spojit, ale já skupinám říkám, že ano. Nicméně i z vlastní zkušenosti musím říci, že řada PS má stále pocit, že takové školení je nedostatečné a táboroví vedoucí potřebují více (než jen minimum a předtáborové školení).
  Měli bychom tedy asi vyjasnit jaké funkce mohou v Pionýru vznikat a jasně napsat, které kurzy pro ně jsou nutné.

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:20

  4. Máte na skupině dostatek dobrovolníků do různých funkcí? Pokud ano – jak je na tyto funkce připravujete? Pokud ne – kde myslíš, že je problém? Jak ho řešíte? Co by vám pomohlo?

  Jindřich Červenka, 27. 5. 2020, 8:56

  Dostatek dobrovolníků do funkcí je dlouhodobý problém naší skupiny. Zaznamenávám velkou neochotu a obavy přebírat odpovědnost a pracovat dlouhodobě pro celou skupinu. Nevím si s tím rady.

  Dagmar Čechová, 28. 5. 2020, 17:23

  Jindro, těžko si představit, že jinde na skupinách se lidi do funkcí hrnou s nadšením, s úsměvem a sami od sebe. V souvislosti s funkcí si každý představí jen papíry a nudné schůze. Napadá mě k tomu otázka: Jak u vás organizujete skupinovou činnost? Myslím tím akce pro víc oddílů, velké skupinové akce pro veřejnost? Je to práce jednoho člověka, nebo to dělá nějaký tým lidí, např. vedení PS? Myslím si, že odtud vedou první krůčky. Zapojit vedoucí i instruktory z oddílů do organizace něčeho většího mimo oddíl. Pomáhat jim, poradit, dát zpětnou vazbu. Pro ty lidi je to pořád zábava, činnost, která je baví. Ale při organizaci vidí, že taková akce s sebou nese i určitou dávku administrativy, zodpovědnosti, finančního i organizačního plánování. Postupně se to učí, zvykají si. Začnou vidět souvislosti, chápat, proč jsou některé činnosti důležité. Sami se cítí důležitě, můžou se realizovat. Někdo vnímá jejich názory. Mají šanci něco na skupině ovlivnit, změnit podle svého. Začne jim záležet na tom, aby to na jejich PS fungovalo. Nebo myslíte, že se pletu? Máte někdo jinou zkušenost nebo radu?