Pionýrská přihlašovna


Kategorie 14 plus - diskuzní skupina

30. 6. 2020 20:00 - 20:05

Celá ČR

14+ je kategorie našich členů, po kterých začínáme vyžadovat povinnosti a často zapomínáme na to, že si chtějí také ještě hrát. Měli bychom se zaměřit na vytváření prostředí pro tyto “děti a členy”, tak aby jejich činnost v Pionýru nebyla jen o povinnostech, ale i o zábavě? Měly by to být aktivity, které budou člena posouvat dál a bude z nich moct čerpat inspiraci do další své činnosti? Nebo se zaměřit jen na „konzumní“ aktivity bez dalšího smyslu?

Hledáme odpovědi na otázky:

 1. Jak vnímáte kategorii 14+? Jsou to pro vás jen děti, které si chtějí pouze hrát? Mají touhu a jsou schopni převzít zodpovědnost?

 2. Pokud s touto kategorií pracujete cíleně (oddíl, PS), řekněte jak (forma, zkušenosti)? A pokud s touto kategorií cíleně nepracujete, řekněte proč? Je to pro vás ztráta času, energie, apod.?

 3. Myslíte, že práce s touto kategorií řeší a snad i vyřeší naše nástupce? Má smysl si už v této kategorii vybírat a začít je připravovat na další práci v oddíle, na skupině, na KOP?

 4. Pořádáte pro tuto věkovou kategorii akce (oddíl, PS, KOP)?
  - Pokud ano, tak jakého typu? (brigády, jednodenní výlety, tematické večery, zážitkové víkendy, tábory,…) Využíváte je i jako motivaci a odměnu?
  - Pokud ne, tak proč?
  - Myslíte si, že to nemá cenu?  Nebo že to nezvládnete? Nemáte dostatek členů 14+?

 5. Jaký program akce 14+ preferují? Program, který vychází z jedné oblasti např. celý víkend o turistice, celý víkend o rukodělkách, celý víkend o sportu NEBO program složený z několika oblastí - něco málo ze sportu, něco málo z rukodělek apod. Má smysl pro ně pořádat již specializované víkendovky, nebo se teprve hledají a pak by jim vyhovovalo od každého trochu.

 6. Co si myslíte, že byste se vy nebo vaši účastníci akcí pro 14+ chtěli naučit, jaké získat dovednosti, co si vyzkoušet, zažít? (Nebojte se popustit uzdu fantazii, žádný nápad není dostatečně šílený a nereálný, aby z toho v Pionýru nemohla být super zábava 😊 )

Pořadatel akce: Pionýr, z. s.

Web akce: https://pionyr.cz/mok/

Soubory


  Přihlášení

  • Kapacita: neomezená, přihlášených účastníků 7
  • Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2020

  Diskuse

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:05

  1. Jak vnímáte kategorii 14+?

  Ivana Mochurová, 13. 5. 2020, 9:35

  Myslím si, že všichni na kategorii 14+ sázíme jako na naši budoucnost, ale ať se jim věnujeme jak nejlépe umíne, v čase středních a vysokých škol jsem osobně ráda, když vydrží 1-2 z generace, pokud se to vůbec povede.

  Ve svém věku si užívají všeho, co pro ně připravíme, až už se jedná o víkendovku nebo jinde zajištěnou adrenalinovou akci, ale při pravidelné činnosti s dětmi, kde tak trochu očekávám, že se mi vynaložené úsilí vrátí, to nebývá pravidlem.

  Ladislav Šimek, 10. 6. 2020, 22:23

  Řekl bych, že ji z valné části vnímáme jako budoucí instruktory a vedoucí. Trochu se zlepšilo to, že vnímáme i jejich potřebu aktivit, které se dnes více pořádají na úrovni skupin, krajů i celorepublikově.
  Já bych ale zkusil přemýšlet šířeji. Ne každý 14+ chce být vedoucím. V tomto věku také odchází na školy, osamostatňují se, profilují se... Nemusíme tedy z nich jen vytvářet nové vedoucí s občasnou nabídkou akční zábavy, kterou jim připravíme. Můžou nám pomoci i jinak, podle svého zaměření (různá řemesla, novinařina...), což mohou dělat i mimo svoji mateřskou PS (když dojde k propojení a předání kontaktů). Můžeou se zajímat o různá společenská témata, aktivizovat se v různých směrech, zapojit se jako dobrovolníci nejen v Pionýru ... Můžeme pořádat zajímavé přednášky a setkání s inspirativními lidmi, propojovat je (14+) s různými dobrovolnickými aktivitami (máme Pionýrskou krev, spolupracujeme s dětskými domovy - můžeme rozšířit i dále).
  Myslím, že fantazie v zapojení 14+ může být nepřeberná a činnost Pionýra by to hodně obohatilo.

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:06

  2. Pokud s touto kategorií pracujete cíleně (oddíl, PS), řekněte jak (forma, zkušenosti)? A pokud s touto kategorií cíleně nepracujete, řekněte proč? Je to pro vás ztráta času, energie, apod.?

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:07

  3. Myslíte, že práce s touto kategorií řeší a snad i vyřeší naše nástupce? Má smysl si už v této kategorii vybírat a začít je připravovat na další práci v oddíle, na skupině, na KOP?

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:07

  4. Pořádáte pro tuto věkovou kategorii akce (oddíl, PS, KOP)?

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:08

  5. Jaký program akce 14+ preferují?

  Anna Nováková, 22. 4. 2020, 12:08

  6. Co si myslíte, že byste se vy nebo vaši účastníci akcí pro 14+ chtěli naučit, jaké získat dovednosti, co si vyzkoušet, zažít?