Kam vyrazit na západě Čech

V dnešních tipech na zajímavé výlety navštívíme západní Čechy, podíváme se, co zajímavého nabízejí Karlovarský a Plzeňský kraj.

Začínáme krajem Karlovarským. Prvním naším dnešním tipem je Muzeum Karlovy Vary, které bylo založeno již v roce 1865. Z původně městské instituce spojené s knihovnou a archivem se z tohoto místa stalo muzeum sbírající mnoho předmětů typických pro řemesla, lázeňství a významné osobnosti nejen Karlových Varů, ale i celého regionu.

Dále se vydáme do dolu Svornost v Jáchymově, který je nejstarším funkčním dolem v Evropě, fungujícím již od roku 1518. Tento důl je známý pro svou těžbu stříbrných, kobaltových a také uranových rud. Dnes se ale používá převážně pro odčerpávání čtyř léčivých pramenů – Curie, C1, Běhounek a Agricola, které využívají v lázních Jáchymov.

U našeho posledního tipu z Karlovarského kraje poznáme krásy motýlů. Motýlí dům Papilonia v Karlových Varech je tropickou zahradou, v níž si můžeme na vlastní oči prohlédnout více než 400 motýlů z různých koutů světa, jako je Malajsie, Afrika, Filipíny a další. Můžeme zde pozorovat všechna stádia vývoje těchto překrásných stvoření.

Další tipy na výlet nabídne sousední Plzeňský kraj. Nejprve zavítáme do návštěvnického centra v Srní. Toto centrum spojené s naučnou stezkou nás přenese do přirozeného prostředí šelem, které v těchto lesích původně žily, tedy vlků. Aktuálně třináctičlenná smečka zde žije v tříhektarovém přirozeném biotopu, pozorovat ji lze z 300 metrů dlouhé lávky, na které se nacházejí cedule se zajímavými informacemi o areálu i o zvířecích obyvatelích centra

Pokračujeme Muzeem loutek v Plzni. Loutkářství je totiž pro Plzeň typické řemeslo s dlouholetou tradicí. V tomto muzeu se vydáme do minulosti a postupně se dozvíme, jak se loutkářství a loutková divadla v Plzeňském kraji vyvíjely – od 19. století po současnost. Prohlédnout si tu lze mnoho méně známých či zcela neznámých loutek, ale třeba také Spejbla a Hurvínka. Sochy těchto známých postaviček najdete v Plzni hned dvakrát – jedno sousoší je na náměstí Republiky, druhé v nedalekých Šafaříkových sadech.

Poslední tip zaujme zejména zvídavé děti a vedoucí. Plzeňské Techmania Science Center je vědeckotechnickou expozicí plnou interaktivních exponátů. Děti si tak mohou zábavnou formou vyzkoušet na vlastní pěst mnohé zákonitosti a jevy spojené s matematikou, fyzikou, chemií či přírodních zákonů.

Vojta Langer

20. 2. 2024, Michal Rejzek