Sraz pionýrský tábornických oddílů v duchu starověku

V pátek 18. května se 16 pionýrských oddílů z Brna a okolí vydalo do Jedovnic. Konal se zde totiž každoroční Sraz pionýrských tábornických oddílu (PTO). Ubytovaly se u břehu rybníka Olšovce v nedalekém kempu. Každý oddíl si postavil vlastní zázemí – ať už stan, zubřík nebo jen obyčejný přístřešek. Poté si nachystaly ohniště, které hned využily na přípravu jídla a později i k večernímu posezení.

Obrazek

Celý sobotní den proběhl v duchu starověkých civilizací. Účastníci si mohli vyzkoušet běh v těžké římské zbroji, poznávat řecké bohy nebo vykřesat oheň křesadlem. V odpoledních hodinách jim však ani znalost řeckých bohů nepomohla a snesl se na ně Poseidonův hněv v podobě bouřky. Ale i klapání dešťových kapek na celtu má své kouzlo. Večer zakončili u společného táboráku, kde si zvolili nového náčelníka PTO.

V neděli proběhl klasický slavnostní nástup, kde se sešlo všech 280 účastníků v krojích a kde byli představeni noví instruktoři a noví hlavní vedoucí některých oddílů. Na závěr byly vyhlášeny výsledky Zelené ligy, do které jsme celý rok sbírali body ze společných soutěží, a 7 nejlepších oddílů dostalo čestné místo ve Štábu PTO.

23. 5. 2018, Fanda Reitter

 

Fotografie