Výtvarný Sedmikvítek netradičně

Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku – oblast výtvarná se již řadu let koná tradičně v Holešově. Akci vyhlašuje Pionýr a hlavním organizátorem je PS Dr. M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se  SVČ TYMY Holešov.

Obrazek

I letos se nám do Holešova sešel velký počet prací, od více než 550 autorů z 20 organizací, škol a školských zařízení. Opět jsme z nich instalovali krásnou výstavu v našem Ateliéru Sklep. Ještě před „Corona zákazem“ ji stihla vyhodnotit odborná porota a zveřejnili jsme výsledkovou listinu.

Bohužel další akce jako např. slavnostní galavečer, dílny, atd. se už v předem připraveném formátu uskutečnit nemohly.

Doufáme, že výtvarné dílny a setkání s mladými tvůrci proběhne na podzim 2020.

Výstava v naší galerii „Sklep“ dva měsíce čekala na své první diváky, ale nakonec se přece jen dočkala! Po znovuotevření TYMY 11. 5. jí postupně navštívilo přes 500 účastníků, členů našich zájmových kroužků.

Slavnostní vyhodnocení jsme pak připravili přímo na Den dětí pro děti z výtvarných a keramických kroužků TYMY.

I když se tohoto setkání nemohli zúčastnit rodiče ani hosté, bylo pro děti velmi příjemným zážitkem. Získaly čestné uznání a diplomy a také pěkné dárečky. Po slavnostním vyhodnocení se všichni přesunuli do výstavních prostor, kde si prohlédli vzájemně své práce. Na závěr odpoledne si děti po skupinách vyrobily v tvořivých dílničkách různé zajímavé výrobky a také vyzkoušely naši nově zrekonstruovanou výtvarnou dílnu. Přestože bylo nutné dodržet spoustu hygienických opatření, tak to účastníkům akce nevadilo a i s rouškami na tvářích si toto odpoledne užily.

Všem úspěšným mladým výtvarníkům blahopřejeme. Všem dětem, které se do soutěže zapojily, děkujeme a přejeme jim spoustu pěkných chvil při tvoření, malování  a kreslení.

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu.

 

Mgr. Vaclachová Jarmila – vedoucí PS

10. 6. 2020, Jakub Kořínek