Úklid břehů Jizery

Děti z vodácko-turistického oddílu Vydry při 1. PTS Táborník se v rámci pravidelných schůzek tentokrát zaměřily na úklid břehu řeky Jizery. Úklidové plavby se zúčastnilo dohromady deset dvoučlenných posádek.

Obrazek

Děti se nalodily na Krásné Louce, nejprve se plavily proti proudu toku řeky Jizery směrem k Podlázkám a následně po proudu řeky směrem k viaduktu. V tomto úseku nasbíraly neuvěřitelné dva pytle odpadků. Úlovky z řeky zahrnovaly převážně plastové lahve a plechovky, ale našel se mezi nimi i kus ledničky. Děti tento úkol pojaly zábavně a artefakty pojmenovaly vtipnou formou jako plastovka průhledná, sáčkovka šustivá či polystyrénovec žlutohnědý. Mezi pěkné suvenýry patřil hlavně věneček uvitý z jetele. Tuto aktivitu si oddíl Vydry dal jako nultý ročník pro každoroční uklizení a zkrášlení toku řeky Jizery, kde každý pátek aktivně tráví svůj volný čas a trénují své vodácké dovednosti.  

oddíl Vydry

9. 6. 2020, Jakub Kořínek

 

Fotografie