Budeme mít dětského ombudsmana?

Půjde-li všechno dobře, tak snad do roka a do dne! I to zaznělo na odborném semináři „Nový zákon o ochraně práv dětí – právní úprava, její hlavní principy a klíčové charakteristiky“, který proběhl v pondělí 1. 6. 2020 ve Strakově akademii – mj. za účasti pana premiéra, veřejného ochránce lidských práv, odborníků z oblasti dětských práv a zástupců spolků.

Obrazek

Symbolika Mezinárodního dne dětí tu byla zcela nepochybná. Původní myšlenka tohoto významného dne totiž není ve vytvoření příležitosti pro masové akce spojené s pouťovými atrakcemi, ale právě v připomenutí toho, že děti potřebují zvláštní péči a (právní) ochranu. Právě proto je požadavek na zřízení zvláštní instituce zaměřené na ochranu práv dítěte také součástí Úmluvy o právech dítěte, ke které se hlásí téměř všechny státy světa. Ale přihlásit se a naplňovat, to jsou dvě hodně odlišné věci. Právě třeba dětského ombudsmana mají zakotveného ve většině států Evropské unie, ale také ne ve všech. Česká republika, patřící k oné menšině, ale nyní udělala důrazný krok k tomu, aby se přidala k třiadvaceti zemím EU, které ho již mají.

O praktické zkušenosti se na semináři podělila například švédská velvyslankyně v ČR Viktoria Li, která mj. uvedla: „Náš ombudsman má možnost zkoumat a vyžadovat od jiných autorit a institucí, aby implementovaly práva dítěte ve své práci a aby braly v potaz i pohled našich mladistvých na společnost.“

O záměru vlády přijmout zákonnou úpravu hovořila i prof. dr. H. Válková ve svém krátkém vystoupení letos začátkem února na koncertu Děti dětem, kde se veřejně zavázala předlohu zákona zpracovat. Svůj závazek splnila, protože na semináři byl představen návrh zákona, který by se měl zanedlouho dostat do legislativního procesu. Pokud jím projde bez zlomových změn, bude na jeho základě zřízen institut „dětského ombudsmana“, který bude mít opravdu váhu a řadu praktických pravomocí (dle návrhu by mělo jít o: monitoring naplňování práv dítěte v ČR, systémová doporučení, účast v soudních řízeních, spolupráci s dětmi a podporu jejich participace, vzdělávání a osvětu).

Považujeme to maličko i za náš úspěch, protože Pionýr se už na počátku své samostatné existence přihlásil k Úmluvě o právech dítěte a začal na různých fórech připomínat a prosazovat nejen její deklarativní přijetí, ale i promítání do života. I díky své dlouhodobé angažovanosti byl za spolky dětí a mládeže (spolu s Českou radou dětí a mládeže) přizván na jednání právě Pionýr.

Úmluva o právech dítěte v Pionýru

Myšlenky úmluvy se promítají nejen do našich dokumentů, ale i do mnoha konkrétních aktivit a projektů. Tak například právo na kamarády mají přece i znevýhodněné děti – naše výchovné programy jim otvírají dveře do oddílů, a tím i k budoucím kamarádům…
Pionýr se také snaží přibližovat úmluvu dětem samotným. V roce 1999 pionýři patřili k iniciátorům a hlavním autorům publikace „Ahoj, úmluvo!“ – vydané Českou řadou děti a mládeže. Ta obsahovala nejen samotné články úmluvy v češtině a angličtině, ale také tématické komiksové příběhy, náměty na související aktivity apod.
V roce 2007 na ni navázal podobně pojatý materiál „Úmluva o právech dítěte – povídání pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče“. V ní je výběr z článků úmluvy, ke kterým kromě komiksů a her nabízí také překlad do romštiny.
S oběma se můžete seznámit na našem webu

3. 6. 2020, Jakub Kořínek

 

Fotografie