Ukliďme Česko – pomáhá i Pionýr

Na jaře se naši pionýři tradičně zapojují do republikové akce Ukliďme Česko

Letos jsme se přidali také k podzimní vlně úklidů s nadějí, že toho nepořádku bude méně. Jako obvykle jsme uklízeli nejbližší okolí klubovny, autobusovou zastávku Doubrava-Náměstí a vydali jsme se dál ke Kozinci. Na autobusové zastávce jsme se zdrželi poměrně dlouho, protože množství cigaretových nedopalků bylo nekonečné. Zákaz kouření na zastávkách zjevně přestal platit. Škoda. Cestou necestou jsme potkávali nepřírodní zajímavosti. Části domovních zvonků, bezdrátová sluchátka, části důlních pásů, autolékárničku, zapalovače, gramofonové desky, matrace a suť z rekonstrukce koupelny, nebo kuchyně. Některé odpadky si začaly žít svým životem a staly se už součástí přírody. Nám se podařilo vyčistit dvě místa, ve kterých odpadky nebezpečně zarostly trávou a křovím. Tato místa byla pro houbaře, děti i volně žijící zvířata velmi nebezpečná. Velké množství skla, rozbité zrcadlo, dráty omotané okolo stromů…hrůza. Každoročně si s dětmi klademe stejnou otázku: „Opravdu dá tolik práce odvézt takovýto odpad do nedalekého sběrného dvora?“
Za Pionýr, z. s. – 17. pionýrskou skupinu Karviná

Katka Jachymčáková

Pionýři z PS M. Očadlíka Holešov se také letos zapojili do celostátní kampaně ukliďme Česko. Děti se do úklidu pustily v pátek 15. září. Uklidily okolí své klubovny, zametly chodníky, vyhrabaly trávníky atd.
Kromě tohoto prostoru se děti pustily do úklidu Smetanových sadů, také zde zametly chodníky a uklidily spadané větve a listí. Odměnou jim byl příjemný pocit z dobře odvedené práce. Všem patří velký dík.


Jana Ivánková, PS M. Očadlíka Holešov

4. 10. 2023, Tereza Paulíková Trojanová

 

Fotografie