Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Co mám dělat když… …chci poděkovat za práci?

Máš kolem sebe lidi, kteří by si za svoji práci zasloužili víc než jen „díky“. Samozřejmě, že nejvíce potěší osobní poděkování – třeba i u táborového ohně, někdy je ale vhodné přidat nějaký drobný dárek. Mnoho dětí (ale i dospělých) potěší třeba i drobnosti z E-mošky. Někdy je vhodné vzít poděkování zcela vážně a předat něco, co je symbolem uznání…

Pionýrská vyznamenání

V Pionýru máme už řadu let systém ocenění a vyznamenání, který pamatuje na všechny věkové skupiny a díky mimořádným a příležitostným oceněním je lze použít téměř v každé situaci, posuď sám:

Pro děti „Prima kamarád“, uděluje PS za dlouhodobou aktivitu v oddíle či skupině. Příklad: Pro člena, který přispívá k náladě v oddíle, pomáhá při hrách apod.
„Stužka hrdosti“, má čtyři stupně – bronzový a stříbrný uděluje PS, zlatý KRP a diamantový ČRP, je udělována za aktivitu v oddíle či klubu. Příklad: Pro vedoucího družiny, který se cílevědomě připravuje na další práci v oddíle v dospělosti.
Pro dospělé mladší 26 let „Lipový kvítek“, má tři stupně – bronzový uděluje PS, stříbrný KRP, zlatý uděluje ČRP, je udělován za zásluhy. Příklad: Pro začínajícího vedoucího oddílu, který si vede dobře, přivádí děti a rozvíjí činnost, nebo třeba pro mladého vedoucího PS, který převzal odpovědnost od zkušenějších. Může jít i o aktivního člena, který přijme funkci na úrovni KOP či Pionýra.
Pro dospělé starší 26 let „Lipový list“, má dva stupně – bronzový uděluje KRP a stříbrný uděluje ČRP, je udělován za zásluhy. Příklad: Zde už se předpokládá buď výrazná zásluha na činnosti PS či oddílu, jako například více let úspěšného vedení či zajištění činnosti po personálních změnách, anebo přesah do aktivit KOP či celého spolku Pionýr. Členství v pracovních skupinách, orgánech, podíl na rozvoji některé oblasti činnosti apod.
„Křišťálová vlaštovka“, nejvyšší vyznamenání za práci pro Pionýr, uděluje ČRP. Zde nelze uvádět obecné příklady, jde o nejvyšší vyznamenání určené jen výjimečně oddaným pionýrům, kteří s naprosto nepřehlédnutelně podílejí na rozvoji našeho spolku, mají za sebou desetiletí práce, motivují ostatní, jsou ztělesněním pionýrství…
Pro kolektivy „Prima parta“, za dlouhodobou aktivitu uděluje PS. Příklad: Může být uděleno oddílu, družině, ale i neformální skupině členů, kteří drží spolu a jejich přátelství se odráží i v činnosti, přispívají k atmosféře na společných akcích a podobně.

Za výjimečný čin (bez rozdílu věku) může být Českou radou Pionýra uděleno ocenění „Za pionýrský čin“.

Za určitou dobu nepřerušeného aktivního členství se automaticky přiznává vyznamenání „Léta věrnosti“ ve čtyřech stupních – bronzový (za 20 let, uděluje PS), stříbrný (za 30 let, uděluje KRP), zlatý (za 40 let, uděluje ČRP) a diamantový (za 50 let, uděluje ČRP).

Pro nečleny, kteří Pionýr podporují, je vyznamenání „Mecenáš Pionýra“.

Dle vlastního uvážení a fantazie můžete udělovat věcné dary, příležitostná vyznamenání či například čestné členství.


Získat více informací i objednat samotná vyznamenání můžeš na adrese pionyr@pionyr.cz.
Formulář návrhu na vyznamenání, která udělují vyšší orgány, najdeš zde.

Uspořádejte akci za odměnu

Děti ale i instruktory a další dobrovolníky zpravidla potěší nevšední zážitek. Vlastní akci necháme na tvojí fantazii (návštěvu Aqua parku, zážitkový program, lezecká stěna, lanové centru…) Postačí, že se děti účastní programu bez příspěvku či s velkou slevou… Při úhradě nákladů na takovou akci mohou pomoci i dotační programy.

Nech zahrát písničku

A co tenhle nápad – nech dotyčnému zahrát v jeho oblíbeném rádiu písničku s věnováním. Celý „éter“ uslyší, jak záslužnou práci dělá pro děti. Pár námětů pro inspiraci najdeš tady.

Poohlédni se i jinde

Pokud máš dojem, že pionýrská vyznamenání nejsou pro tvůj „případ“ úplně to ono, například proto, že chceš svému poděkování dodat další přesah, nabízejí se i další ocenění.

Medaile MŠMT

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR. Ocenění může být přiznáno i osobě či instituci mimo resort. Uzávěrka pro podání návrhů je každoročně 31. ledna. Další informace a podrobné podmínky.

Cena Křesadlo

Cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, neziskový sektor a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět, předávaný společně s diplomem a poděkováním. Kandidáty navrhuje obvykle neziskové organizace nebo občané. Další informace a podrobné podmínky.

Cena Přístav

Ocenění pro dobrovolné i profesionální zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Smyslem je vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele. Návrhy podávají spolky dětí a mládeže; domy dětí a mládeže (střediska volného času); školní družiny nebo kluby. Další informace a podrobné podmínky.

Další ceny

Existují i jiné možnosti, ať už méně oficiální, nebo třeba regionální – například: