Osvědčilo se nám

Chcete zažehlovat korálky? Nestačí si koupit korálky. Jde to jen tam, kde je elektřina a nesmíte si zapomenout doma žehličku a pečící papír.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Den planety
       

Bramborové hrátky

Čas přípravy
do 30 minut
Čas realizace
do 1,5 hodiny
Místo
hřiště, louka
Roční období
jaro, podzim
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
10. 1. 2019
Upraveno
11. 1. 2019
Klíčová slova
Putování se psem, sport, týmová spolupráce, koordinace pohybu
Věková kategorie
8 let - 11 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj pohybových dovedností, koordinace, týmová spolupráce.

Motivace

Víte, že psi by neměli jíst brambory? A tak pionýrský pes používá brambory k zábavě.

Potřeby

Větší množství brambor různých velikostí (cca 1 kýbl), košík s uchem, míč, váha, měřidlo, nádoba, lihový fix, lístečky s čísly.

Provedení

Celá schůzka je věnovaná drobným hrám, při kterých se využívají brambory.

Bramborová štafeta

Děti rozdělíme do družstev, každé družstvo má před sebou řadu brambor, které jsou rozmístěny tak, aby mezi nimi
byl rozestup. Postupně vybíhají děti štafetovým způsobem a sbírají brambory po jednom do svého košíku. Kdo vysbírá
svoji řadu jako první?

Bramborový petanque

Hrajeme dle pravidel petanque, jen s tím rozdílem, že místo koulí používáme brambory, které vzhledem knepravidelnému
tvaru budou nevyzpytatelné.

Míčová hra „brambora“

Děti vytvoří kruh, jeden jde doprostřed, sedne si „na bobek“ a stává se z něj brambora. Ostatní se snaží jej trefi t míčem.
Když se házející netrefí a bramboru nevybije, přidá se k bramboře. Když se házející trefí a bramboru vybije, zůstává
na svém místě. Pokud brambora míč chytí, je vysvobozena a s ní i ostatní brambory a házející se stává bramborou.

Odhad
Odhadni kilo brambor. Odhadni, kolik brambor se vejde do určené nádoby. Odhadni váhu pěti předložených brambor.
Odhadni, kolik měří předložená brambora.

Bramborová čísla

Na brambory napíšeme lihovým fi xem čísla od 1 do 25 a rozmístíme libovolně ve vymezeném hracím prostoru.
Z družstva vybíhají děti štafetovým způsobem pro to číslo, které je právě vylosované.

Bramborové kuličky

Malé brambory se hodí ke hře „kuličky“.

Tyto aktivity přibližují Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Překonání a Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí hyperaktivních, případně agresivněji laděných, dbát na to, aby byly rány při vybíjení přiměřené. V případě opakovaného porušení pravidel a nepřiměřené agresivity i u hry bramborová čísla postavit dítě na chvíli mimo hru. U hry bramborová čísla
můžeme nebezpečí nepřiměřených střetů ovlivnit vhodným výběrem tak, aby nevybíhalo dítě velké a „bojovné“ s dítětem malým, drobným, neprůbojným.