Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Sonda I.
       

Bodypainting

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
od 3 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
2 - 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
13. 10. 2020
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Typ aktivity
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, pracovní, sociální a personální, občanská.
Rozvoj kreativity, týmové spolupráce, výtvarného cítění, vnímání tělesného kontaktu, zábava.

Motivace

Bodypainting je odnož výtvarného umění, v němž se malby vytvářejí na lidském těle. Někdy jsou malby doplněny dalšími prvky jako např. flitry, plastovými tvary nebo přírodninami. Jde o umění velice staré pocházející od domorodců z Nové Guneye a rozšířené dále do celého světa. V 60. letech minulého století toto umění propagovali hippies a skutečného rozkvětu se dočkalo až v 90. letech. V současné době má bodypainting i svoje festivaly. Pokud jsou malby aplikovány pouze na obličej, jedná se o facepainting. Při bodypaintingu dochází k barvení různých částí těla, tak aby se ve výsledném obrazu projevilo jak umění malíře, tak tvary těla. Malby jsou tvořeny i na celé tělo, avšak většina obrazů jsou spíše miniaturami vytvořenými na konkrétních částech těl (ruce, tvář), kdy při pohybu těchto částí těla vytvořené malby ožívají. Je třeba si uvědomit, že bodypainting není žádnou formou pornografie a původně byl zamýšlen zcela jinak, než jak jej dnes někteří lidé prezentují, zejména když malují na nahá těla.

Potřeby

Návrhy obrázků, barvy na tělo či obličej pro každou dvojici, štětce, podložky na míchání barev, voda, potřeby k umytí těla, odličovací ubrousky, vatové tyčinky.

Provedení

Účastníky aktivity rozdělte do dvojic stejného pohlaví. Prvním úkolem účastníků bude navrhnout motiv malby na své tělo. Tak je zajištěno, že si účastníci navrhnou takový motiv, který jim bude vyhovovat a nebudou se cítit „trapně“. Každý svůj návrh předloží vedoucímu, který rozhodne, zda není nevhodný. Pro všechny malíře platí pravidlo, že všechny intimní zóny na těle budou zakryty minimálně plavkami. Pokud máte obavy z reakcí účastníků a prosazování jejich návrhů i na tyto intimní místa, zvolte malby pouze na obličej, ruce či nohy. Poté lze přistoupit k samotnému malování na tělo. Pohodlnější je, aby si malby na tělo malovaly dvojice navzájem, i když malování „sám na sebe“ se nevylučuje, pokud to motiv a jeho umístění na těle umožňují. Nejprve si načrtněte světlou barvou tvary (obrysy) obrázku, pak vybarvěte obrázek a dotvořte své dílo pomocí účesů, oblečení, příp. dalších dekorací. Hotové malby vyfoťte a poté je můžete vyhodnotit (přehlídka). Nejlepší díla můžete ocenit.
Všichni by z důvodu kontroly dodržení motivu a nezasahování malbou na citlivá místa na těle, měli pracovat v jedné společné místnosti a kontrolovat by je měli alespoň dva vedoucí.
Několik uměleckých profi kousků pro představu (Další můžete najít na internetu):
http://www.modeliny.cz/blogEntry-574-bodypainting.html
http://mystanding.blogspot.com/2008/08/fishes-body-painting.html
http://www.moolf.com/interesting/bodypainting-gallery.html
http://bodypaint-body-art.blogspot.com/2009/02/bodypainting-on-men.html
http://bodypainting-gallery.com/index.php?showimage=1135
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství, Poznání a Překonání.

Pozor na

Někteří účastníci nemusí být ochotni ukazovat své tělo v jakékoli míře, někteří mohou považovat toto malování za nepřijatelné třeba z důvodů náboženských. Nenuťte je do projektu, mohli byste způsobit více škody než užitku. Někteří účastníci nemusí mít dostatek soudnosti nebo se budou chtít předvést před ostatními a zvolí si velmi odvážný návrh; na toto musí vedoucí okamžitě reagovat důrazným upozorněním a přístupem vůči odvážlivci. Toto nebezpečí eliminujete zachováním dvojic stejného pohlaví. Dejte pozor na případné nevhodné poznámky a kritiky návrhů, a to i vlastní (neponižovat účastníky). Vysvětlete účastníkům celou aktivitu dopředu (třeba o setkání dříve), aby na ni byli dostatečně připraveni.

Nabídková legenda

Planeta Překonání – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zajistit dobře osvětlený prostor. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dohlédnout na to, aby účastník měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení, pokud je postižený schopen malovat, lze s ním aktivitu realizovat; v opačném případě se může taková osoba zúčastnit aktivity jako model.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor pro vzájemnou komunikaci.
Obtížně vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla, důsledná kontrola činnosti.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času pro zpracování návrhu a provedení malby.
Trpící dispinxií (poruchou kreslení) – účastníci by mohli mít rozpaky někoho malovat; s těmito osobami vytvořte trojici tak, aby v ní byl někdo schopný malovat.
Výjimečně nadaní a geniální – zadání složitějšího obrázku.