Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Náhodná hra

Ringet

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Návštěva fitcentra
       

Člověk a jeho zdraví

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
20 minut - 3,3 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 12
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální.

Učí se vcítit do druhého člověka (empatie). Ví, co je to hendikep. Dokáže, podle svých možností, pomoci druhým lidem.

Motivace

Většina nemocných se opět uzdraví a naši péči už nepotřebují. Mezi námi však žijí i lidé, kteří by se bez pomoci druhých lidí neobešli. Patří k nim lidé nevyléčitelně nemocní, lidé s vrozenými vadami (tělesnými, smyslovými), lidé, kteří utrpěli těžký úraz nebo trpí následky vážných nemocí. Abychom těmto lidem dokázali pomoci, musíme o nich něco vědět. Často se tito lidé necítí nemocní, jen mají v něčem určité oslabení (hendikep).

Potřeby

Provázek, šátek, pomůcky dle výběru činností z nabídky č. 1, předměty k vytváření zvuků, kotlík, klacík, pochutiny, koření, lístečky se vzkazy, ponožky, potřeby k soutěžím k bodu 4.
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Abychom mohli lidem s různým hendikepem pomoci nebo nabídnout pomoc, potřebujeme zažít a prožít daný pocit závislosti na druhém člověku. V těchto nabídnutých činnostech si děti vyzkoušejí jednotlivé hendikepy a zkusí si prožít úskalí, která si v normálním běžném životě neuvědomují.
Zdraví lidé mohou díky úrazu nebo havárii či vážné nemoci se stát rázem hendikepovanými. Zkusme se podívat na různé hendikepy, možná nám to přijde v určitých situacích jako zábavné, ale kdybychom tak měli žít po zbytek života! Činnosti můžete vyzkoušet i na víkendové akci například /polodenní činnost s hendikepem a podobně/.
1. činnost: Dětem zavážeme k tělu jednu ruku (dominantní) a dáme jim za úkol jednoduchou každodenní činnost — zametání, podpisování, škrabání brambor, použít lžíci k jídlu, mazání chleba…
2. činnost: Zavážeme dětem oči – provádíme různé zvuky – otvírání dveří, zamykání zámku, tekoucí voda, kroky… — děti mají poznat předmět, který způsobuje daný zvuk.
Vytvoříme dvojice a jednomu z nich zavážeme oči. Druhý ve dvojici je vodič, který vede „nevidomého“. Nejdříve zkouší vést za ruku, dotykem a později naviguje trasu pouze slovně.
Ve větším prostoru (nejlépe na louce) se postaví kotlík, ke kterému se musí děti se zavázanýma očima dostat. Dopomáhají si klackem, kterým poznávají terén. Dítě se zavázanýma očima musí udeřit do kotlíku – to je cíl cesty. Při této činnosti děti ztrácí orientaci a často se ocitnou mimo směr a minou kotlík.
Ochutnávání potravin se zavázanýma očima – rozpoznat, co je to za pochutinu.
Očichávání koření se zavázanýma očima.
3. činnost: Pantomimou (bez slov) vyřídit vzkaz. Děti mají na lístečcích napsané různé (běžné) vzkazy a musí je ostatním sdělit beze slov. Vzkazy typu: Napiš úkol a pak jdi hrát fotbal. Přečti si tuto knížku, je skvělá. Moc se mi líbíš. Chci s tebou kamarádit. Půjdeš ven? Máš nějaké starosti?
4. činnost: Děti si nasadí na ruce ponožky a snaží se plnit úkoly typu – navlékání nitě do jehly, navlékání korálků na strunu, skládání zápalek do krabičky…
5. činnost: Navštivte speciální školu nebo stacionář a připravte pro děti nebo mladé lidi program – soutěže, kulturní program – písničky s kytarou, divadlo… Prožijte s nimi část odpoledne a děti zcela jistě pochopí život hendikepovaných lidí.
Po každé provedené činnosti rozebereme s dětmi jejich pocity a prožitky. Co bylo pro ně nejhorší, nejtěžší, co zažívaly při činnostech.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání, Poznání, Pomoc, Přátelství.

Pozor na

Činnosti nejsou rozděleny podle věkových kategorií. Vedoucí oddílu zváží zařazení jednotlivých činností podle věkového složení v oddíle a podle individuálních zvláštností dětí v oddíle. Některé činnosti jsou vhodnější pro starší děti.
Tento metodický list je možno využít na několik oddílových schůzek, rozplánovat si činnosti. Pokud využijete poslední páté nabídky činnosti, budete potřebovat delší čas na přípravu kulturního představení a nácvik.
Při činnostech se zavázanýma očima sledujte čas! Při delší době se zavázanýma očima se může u dětí objevit závrať, podrážděnost – agresivita… Tyto zkušenosti nejsou cílem této aktivity! Vedoucí musí odhadnout u jednotlivých dětí míru zatížení.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

S dětmi hyperaktivními (ADHD) je třeba individuálně pracovat. Vysvětlovat jim situace a stále je motivovat k činnosti. Všechny činnosti jsou vhodné, bez zásadních specifik práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Upozornění směřuji na autistické děti – pozor na zavazování očí (necítí se dobře, může to vyprovokovat autistický projev – řev, nekoordinované pohyby, útěk…).