Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Právobingo
       

Deblový orienťák

Čas přípravy
1 - 2 hodiny
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
venku
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, k řešení problémů, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Spolupráce a vzájemná pomoc ve dvojici, překonání vlastních hranic, posílení fyzické zdatnosti, posílení vůdčích schopností jedinců a jejich smyslu pro kompromisy.

Motivace

Jedná se o netradiční závod dvojic. Spolupráce ve dvojici je poněkud jiná než ve vícečlenném týmu a záleží na složení dvojice. V tomto závodě se zejména projeví vůdčí schopnosti jedinců, jejich schopnost přijímat kompromisní řešení či schopnost nechat vyniknout druhého. Podobně je tomu u jiných „deblových sportů“, např. plážového volejbalu, čtyřhře v tenise. První náznaky těchto vlastností a schopností se projeví již při výběru partnerů do dané dvojice. Navoďte diskusi na toto téma, zda hráči preferují deblové sporty, jaké je k tomu vedou důvody, co jim tyto sporty přinášejí.

Potřeby

Fáborky, úkoly, realizační tým.

Provedení

Dva lidé spojeni vzájemně v předloktí a kolem kotníků pomocí šátku musí proběhnout určenou trasu, na které případně mohou plnit nějaké úkoly (je to zábavnější – např. lze závod provést jako orientační, obrázkový nebo sčítací závod) nebo netradiční disciplíny (podivná olympiáda ve dvojici – skoky, běhy, prolézání; táborové dovednosti). Trasa a délka závodu musí být přizpůsobena zdatnosti účastníků a obsahu úkolů, které mají účastníci po trase plnit. Pro ukázku jen pár možných aktivit na trase jako jsou: lanová překážka, střelba ze vzduchovky, vázání uzlů na pětimetrovém laně, driblování „společnou rukou“, skákání ve starých pneumatikách, apod. Při spojování jedinců do dvojic postupujte spravedlivě a berte v úvahu jejich fyzickou, a ve spojitosti s úkoly na trase i vědomostní, úroveň. Zohledněte také pohlaví (dopředu se rozhodněte, zda mohou být smíšené dvojice). Pokud máte ve skupině účastníky přibližně stejně zdatné, nechte je, aby si sami vybrali partnera do závodu. Poté můžete s nimi diskutovat, proč si vybrali tu či onu osobu. Mnozí se tak mohou o sobě dozvědět informace, které by se jinak nedozvěděli, ať už příjemné či nepříjemné. V tomto směru je pak nutné debatu usměrňovat.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Přátelství a Překonání.

Pozor na

Dbejte bezpečnosti na trase a zkontrolujte způsob spojení dvojic šátkem, aby je šátek netlačil a aby se prokrvovaly končetiny. V případné diskusi o výběru partnerů do dvojice je potřeba korigovat emoce a negativní narážky – dnešní mládež je dost netaktní, nicméně je současnou společností vedena k tomu, aby byli mladí upřímní a „na rovinu“ říkali všem, co si myslí.

Nabídková legenda

Planeta Poznání – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Ve dvojici s účastníkem bez postižení. Úkoly psát velkým písmem. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – účastník musí být poblíž vedoucího při vysvětlování pravidel a musí mít možnost odezírat ze rtů, vysvětlování krok za krokem. Případně přiložit zjednodušený návod v textové či kreslené podobě. Při kontaktu mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – nevhodné.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení, u lehčích typů postižení lze realizovat, ale je nutné srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách, ukázka běhu ve dvojici, použít jednodušší úkoly, příp. u nich názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení, dát dostatečný prostor na komunikaci mezi dětmi.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, časově neomezovat, zaměřit se na splněné úkoly.