Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...


Deblový orienťák

Čas přípravy
1 - 2 hodiny
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
venku
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, k řešení problémů, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Spolupráce a vzájemná pomoc ve dvojici, překonání vlastních hranic, posílení fyzické zdatnosti, posílení vůdčích schopností jedinců a jejich smyslu pro kompromisy.

Motivace

Jedná se o netradiční závod dvojic. Spolupráce ve dvojici je poněkud jiná než ve vícečlenném týmu a záleží na složení dvojice. V tomto závodě se zejména projeví vůdčí schopnosti jedinců, jejich schopnost přijímat kompromisní řešení či schopnost nechat vyniknout druhého. Podobně je tomu u jiných „deblových sportů“, např. plážového volejbalu, čtyřhře v tenise. První náznaky těchto vlastností a schopností se projeví již při výběru partnerů do dané dvojice. Navoďte diskusi na toto téma, zda hráči preferují deblové sporty, jaké je k tomu vedou důvody, co jim tyto sporty přinášejí.

Potřeby

Fáborky, úkoly, realizační tým.

Provedení

Dva lidé spojeni vzájemně v předloktí a kolem kotníků pomocí šátku musí proběhnout určenou trasu, na které případně mohou plnit nějaké úkoly (je to zábavnější – např. lze závod provést jako orientační, obrázkový nebo sčítací závod) nebo netradiční disciplíny (podivná olympiáda ve dvojici – skoky, běhy, prolézání; táborové dovednosti). Trasa a délka závodu musí být přizpůsobena zdatnosti účastníků a obsahu úkolů, které mají účastníci po trase plnit. Pro ukázku jen pár možných aktivit na trase jako jsou: lanová překážka, střelba ze vzduchovky, vázání uzlů na pětimetrovém laně, driblování „společnou rukou“, skákání ve starých pneumatikách, apod. Při spojování jedinců do dvojic postupujte spravedlivě a berte v úvahu jejich fyzickou, a ve spojitosti s úkoly na trase i vědomostní, úroveň. Zohledněte také pohlaví (dopředu se rozhodněte, zda mohou být smíšené dvojice). Pokud máte ve skupině účastníky přibližně stejně zdatné, nechte je, aby si sami vybrali partnera do závodu. Poté můžete s nimi diskutovat, proč si vybrali tu či onu osobu. Mnozí se tak mohou o sobě dozvědět informace, které by se jinak nedozvěděli, ať už příjemné či nepříjemné. V tomto směru je pak nutné debatu usměrňovat.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Přátelství a Překonání.

Pozor na

Dbejte bezpečnosti na trase a zkontrolujte způsob spojení dvojic šátkem, aby je šátek netlačil a aby se prokrvovaly končetiny. V případné diskusi o výběru partnerů do dvojice je potřeba korigovat emoce a negativní narážky – dnešní mládež je dost netaktní, nicméně je současnou společností vedena k tomu, aby byli mladí upřímní a „na rovinu“ říkali všem, co si myslí.

Nabídková legenda

Planeta Poznání – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Ve dvojici s účastníkem bez postižení. Úkoly psát velkým písmem. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – účastník musí být poblíž vedoucího při vysvětlování pravidel a musí mít možnost odezírat ze rtů, vysvětlování krok za krokem. Případně přiložit zjednodušený návod v textové či kreslené podobě. Při kontaktu mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – nevhodné.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení, u lehčích typů postižení lze realizovat, ale je nutné srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách, ukázka běhu ve dvojici, použít jednodušší úkoly, příp. u nich názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení, dát dostatečný prostor na komunikaci mezi dětmi.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, časově neomezovat, zaměřit se na splněné úkoly.