Osvědčilo se nám

Pečete s dětmi perníčky a lepí se vám těsto na váleček? Použijte na vyválení potravinářskou folii.

Více...

Náhodná hra

Cyklista

Více...


Skrytý pozorovatel

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
4 hodiny - 1 den
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
1 - 1
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, sociální a personální, občanská.
Posílení trpělivosti, pozorovacích schopností, sebeovládání a zodpovědnosti sám za sebe. Plánování a hodnocení skutečností na základě vlastního úsudku.

Motivace

Zkouška, jak je těžké být neviděn a neslyšen, ale přitom musí vidět, příp. slyšet, vše okolo. Při této aktivitě je kladen důraz zejména na trpělivost a trénink pozorovacích schopností, přičemž zejména trpělivost dnešní mládež mnohdy postrádá. Získané schopnosti a dovednosti z pozorování a cíleného ukrývání sebe sama může využít účastník zejména při pozorování zvířat v přírodě, při pohybu v lese či dalších pozorovacích aktivitách (noční obloha).

Potřeby

Zápisník a tužka.

Provedení

Tuto aktivitu je vhodné zařadit na vícedenní akci nebo v době tábora. Vybraný pozorovatel se musí na celý jeden den nebo po určitou dobu (např. od 7 hodin do 21 hodin) ukrývat před účastníky akce, avšak přitom musí zapisovat vše, co uzná za vhodné, takže nesmí být daleko od dění na akci. Může také dostat od vedoucího konkrétní zadání, např. aby zapsal činnosti ostatních v konkrétním čase během pozorovací doby, aby zapisoval výsledky her – kdo, kdy a v čem vyhrál, aby hlídal, kdo se jak a kdy během dne převlékl nebo aby zapsal údaje o pohybu konkrétních vytipovaných osob během dané doby. Pozorované osoby dostanou pouze informaci, že v okolí jejich pobytu je pozorovatel, který se před nimi musí skrývat (nesmí být spatřen). Jeho konkrétní úkol jim však nesdělujeme, protože by pak mohly vědomě mařit splnění zadaných úkolů. Motivací pro pozorované účastníky může být „pytlák“, kterého musí objevit a nahlásit „polici“ (vedoucímu). Pozor ale, aby se toto nezvrhlo v honěnou za „pytlákem“. Když je pozorovatel někým objeven, ve svém úkolu selhal. Pokud máme do programu na akci či táboře zařazenou i noční činnost, může pozorovatel své úkoly plnit i během noci.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání, Poznání a Pravda.

Pozor na

Úkoly musí být pozorovateli zadány tak, aby plnění bylo bezpečné a proveditelné. Vedoucí by měl kontrolovat pozorovatele alespoň prostřednictvím SMS zpráv, například každou hodinu, příp. si s ním dohodnou jinou kontrolu – místo a čas setkání, značky v terénu apod. U jedinců s SVP kontroly častěji, raději kratší pozorovací čas a lehčí úkoly.

Nabídková legenda

Planeta Překonání – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – při vysvětlování aktivity musí mít budoucí pozorovatel možnost odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Předložit zjednodušený návod v textové podobě. Lze doporučit pozorování ve dvojici – se slyšícím kolegou.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení a okolního terénu, lehčí formy postižení ve dvojici s doprovodem, kratší pozorovací čas a lehčí úkoly.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách a hrát v doprovodu s druhým hráčem, kratší pozorovací čas a lehčí úkoly.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci před hrou při vysvětlování.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.