Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Rodokmen
       

Střecha nad hlavou

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
12 hodin
Místo
místnost, klubovna, les, louka
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
30. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P12, přežití v přírodě, přístřešek, stan
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.


Vybudování si vlastního příbytku, vyzkoušení si stavění různých typů stanů, spolupráce.

Motivace

Jedno známé pořekadlo tvrdí, že ´kdo má židli, ten bydlí´. V přírodě to ale platí trochu jinak, tam je nám židle téměř k ničemu. Mnohem důležitější je vědět, kde a z čeho je vhodné postavit si přístřešek, umět postavit stan a vůbec se postarat, abychom měli kde hlavu složit.

Potřeby

Stan, šátek, špunty do uší, provázek nebo mikina pro znehybnění jedné ruky


K tomuto metodickému listu patří pracovní list P12A.

Provedení

Stavění stanu s hendikepem

Postavit stan dnes již není takový problém, výrobci se snaží jeho smontování co nejvíce zjednodušit. Pokud se však na stavbě podílí několik členů a každý má nějaký hendikep, není všechno tak jednoduché. Vytvoříme čtyřčlenná družstva, z nichž si každý vylosuje nějaké znevýhodnění: jednomu přivážeme jednu ruku k tělu, druhý dostane šátek přes oči, další špunty do uší a poslední je němý a nesmí promluvit. Následně musí toto družstvo co nejrychleji postavit stan tak, aby se na práci podíleli všichni členové. Po vystřídání všech družstev je vhodné rozvést debatu o tom, co komu připadalo na jeho hendikepu obtížné, jak se cítil a zda mu jeho společníci roli usnadňovali či naopak.

Varianta 1: Pro bourání stanu si členové družstva vymění hendikepy.

Varianta 2: Pro stavění vyberte stan, s nímž se děti už běžně nesetkají (tzv. áčko). Při práci nesmí nikdo z nich mluvit, jiný hendikep není. Stopuje se čas a také provedení.


Není stan jako stan

Na trhu existuje velké množství stanů a jejich stavění se v mnohém liší. Proto je dobré zkusit si postavit stany různých typů a výrobců. Je jasné, že není možné koupit do skupiny od každého typu jeden stan, proto je nutné vypůjčit si alespoň tři další typy stanů od jiných skupin, rodičů, známých... Vytvoříme skupinky po čtyřech hráčích a ti mají za úkol stan postavit. Už při ukazování sbaleného stanu dětem se někteří nechají slyšet, že stan tohoto typu mají doma, že ho stavěli tam a tam, a právě to je třeba zohlednit při rozdělování stanů – každý by si měl vyzkoušet postavení stanu pro něj zcela neznámého, s nímž dosud nemá zkušenosti.


Přístřešek s plachtou

Potřeby: plachta na auto (2x3 m), provaz, sekyrka

Ačkoli by se trampové a pravověrní zálesáci jistě pohoršovali, je dnes pro stavění provizorních přístřešků na přespání velmi vhodná plachta na auto. Oproti celtě má tu výhodu, že je lehčí a také lépe schne. Každý oddíl dostane plachtu, provaz, sekyrku a jejich úkolem je najít vhodné místo pro přespání a zde napnout plachtu. Pod napnutou plachtou může oddíl také přespat a následně vyhodnotit, zda bylo místo vybráno vhodně a co by se dalo případně zlepšit.
 
Přístřešek zcela svépomocí

Každý oddíl dostane jen sekyrku a jeho úkolem je postavit si přístřešek, v němž se mohou všichni schovat a který oddíl ochrání před bouřkou. Nestačí tedy jen střecha, ale je nutné vyřešit i „zdi“. Na práci by se samozřejmě měl podílet celý oddíl.

Varianta: Jak by přístřešek děti ochránil v bouřce, lze vyzkoušet jednoduchým testem. Všichni z oddílu jsou uvnitř a některý z vedoucích se k příbytku přiblíží a vychrstne na něj vědro s vodou. Podle počtu mokrých účastníků hodnotíme kvalitu přístřešku.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Přátelství, Překonání a Pomoc.

Pozor na

Při stavění vlastního přístřešku je důležité upozornit na to, že nelze používat živé stromky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato aktivita nemá žádná předvídatelná rizika pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.