Osvědčilo se nám

Staré gumovky, kterým vaše děti odrostly, nevyhazujte. Na táboře se vždy najde někdo, kdo je nemá a komu budou.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Stavitelství
       

Nejsme sami

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
4 - 8 hodin
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C22, dětská sdružení, zjišťování informací
Věková kategorie
13 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: komunikativmí, občanská, k učení.

Seznámit se s jinými dětskými sdruženími, než je Pionýr. Zamyslet se nad zásadami a Ideály Pionýra, nad činností našeho sdružení – v čem se lišíme od ostatních, co máme společného? Zjistit, co je ČRDM.

 

Motivace

Jsme pionýři. Víš, co to znamená? Jsou i jiná dětská sdružení? Čím se lišíme? Máme i něco společného?

Potřeby

 

Psací potřeby.


K tomuto metodickému listu jsou k dispozici pracovní listy C22A a C22B.

 

Provedení

 

Aktivita vhodná na delší časový úsek – několik schůzek.


Na schůzce vedoucí s dětmi diskutuje o sdružení Pionýr, o činnosti oddílu. Co nás v Pionýru baví? Proč sem chodíme? Komu je určeno naše sdružení? Známe své ideály, víme, co znamenají? A jak je to jinde? Jsou i jiné organizace, kroužky pro děti? Známe nějaké? Víme, čím se zabývají?


Samostatný úkol pro děti:


Skupinky dětí si vylosují název nějakého sdružení na kartičce. Jejich úkolem je do další schůzky zjistit co nejvíc informací o tomto sdružení, jaký má znak, čím se zabývá, např. kolik má členů atd. Mnohé z těchto informací lze získat z internetu, ale vítané jsou i vlastní zkušenosti např. spolužáků apod. Každá skupinka si připraví malou prezentaci, kterou předvede ostatním.

Sdružení vybereme ze členů ČRDM:

1. Junák
2. Asociace turistických oddílů mládeže ČR
3. Česká tábornická unie o. s.
4. Folklorní sdružení ČR
5. Liga lesní moudrosti 6. Mládež ČČK
7. YMCA v ČR

Prezentace jednotlivých sdružení vystavíme na nástěnku v klubovně. Může znovu následovat debata o jejich činnosti, o tom, čím se podobáme a v čem se lišíme. Vedoucí pak zdůrazní, že všichni jsme členové ČRDM, která tato a mnohá další sdružení zastřešuje a podporuje je v jejich činnosti.


Vedoucí zdůrazní i mezinárodní činnost Pionýra. Mezi mezinárodní aktivity patří mezinárodní tábory či výměny, zahraniční semináře.


Informovat děti o:

• organizaci IFM-SEI
• zahraničních organizacích, které s Pionýrem spolupracují

Veškeré informace lze najít na www.pionyr.cz

Pokud děti z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou zpracovávat prezentaci doma, dejte jim prostor přímo na schůzce. Mohou si z domova a ze školy přinést informace, a pak společně ve skupinkách zpracovat prezentaci. Pokud máte v klubovně počítač s připojením k internetu, mohou samozřejmě dohledat vše potřebné i tam.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Přátelství.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

U dětí se specifickou poruchou učení (dysgrafie, dysortografie) je potřebné dopomáhat s korekturou textu, který bude vyvěšen v klubovně, případně bude v jiné psané podobě. Vhodné je např. ustanovit nějakého korektora textu, jak je to běžné v tisku. Vedoucí by neměl „dopustit“ chyby, protože při čtení textu s chybami se chyba fixuje. Mozek má tendenci si ji pamatovat jako správný tvar, naopak čtením správně napsaných slov si jejich tvar dítě zapamatovává a potom je snáze automaticky použije.