Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Zvířátka a jejich stopy
       

Inzeráty

Čas přípravy
1 - 2 hodiny
Čas realizace
2 - 14 dnů
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 100
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C6, prezentace sebe, vytvoření vlastního profilu, slovní zásoba
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Seznamovací
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, občanská.

Děti se na základě vytvořených inzerátů blíže seznamují, navazují bližší vztahy, překonávají bariéry v komunikaci. Zábavnou formou se učí sdělovat něco o sobě a zajímat se o vlastnosti a záliby ostatních.

 

Motivace

Četli jste už nějaký seznamovací inzerát? Víte, co se do něj píše? Co byste napsali o sobě, kdybyste se chtěli seznámit přes inzerát?

Potřeby

Papíry na inzeráty (lze předepsat otázky), tužky, izolepa, schránka na vzkazy, seznam hráčů s přidělenými značkami.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

 

 

Tato aktivita je vhodná jako průběžná hra na tábor. Aby se mohla dobře rozvinout, potřebuje čas, nelze ji zařadit na normální schůzku.

Hru začneme úvodní diskusí (pokud hraje víc dětí než 20, je lepší je na úvodní část rozdělit do menších skupinek). Vedoucí si přinese několik seznamovacích inzerátů z novin, z internetu, společně je s dětmi čtou – diskutují nad obsahem inzerátů. Pak zahájí vlastní hru. Vedoucí si předem připraví seznam účastníků a každému přidělí značku (např. obrázek). Značky musí být jednoduché, aby je hráči zvládli sami kreslit. Pak si připraví pro každého účastníka formulář inzerátu, tj. papír ve formátu A5 s nakreslenou značkou a předepsanými kolonkami, např.: Jak se vidím já/Jak mě vidí ostatní/Znamení horoskopu/Co potřebuji k životu/Oblíbená barva/Oblíbené jídlo/Oblíbená kniha-film/Místa, kde je mi dobře/Jaký by měl být můj kamarád (kamarádka) apod. Požadované údaje lze samozřejmě měnit podle vyspělosti hráčů. Starší děti (8. tř.) můžeme nechat, ať napíšou inzerát volnou formou, jen jim dáme vodítko, co by měl obsahovat. Hráči vyplní kolonky, všechny inzeráty se vyvěsí na určeném místě, a pak začíná seznamka. Důležité je neprozradit svou značku, jen vedoucí hry a určení „pošťáci“ vědí, která značka komu patří. Je zřízena pošta (schránka), prostřednictvím které mohou hráči mezi sebou komunikovat. Napíšou vzkaz, podepíší se svou značkou, složí ho a nahoru nakreslí značku adresáta. Pošťáci průběžně vzkazy doručují, ale nenápadně, aby adresáty neprozradili. Děti jsou zpočátku nesmělé, neví, komu a co napsat. Proto je dobré, když jsou do hry zapojeni i instruktoři a vedoucí, kteří nastartují korespondenci. Pokud je hře věnován dostatečný prostor, děti nakonec přijdou dopisování na chuť a pošťáci nestíhají vzkazy doručovat. Je lepší, když jsou pošťáci 2-3, při větším počtu hráčů je to pro jednoho příliš náročné na čas.

V poslední fázi hry se hráči posadí a společně hádají, komu která značka patří, mohou si povídat, s kým si dopisovali, koho poznali, podle čeho, jak je hra bavila, jestli o někom zjistili něco nového.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Přátelství.

 

 

Pozor na

Je dobré, když se do hry zapojí i vedoucí a instruktoři – mají možnost děti víc poznat, překonávají bariéry v komunikaci.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Hra nemá výraznější rizika. Pozor zejména u dětí s poruchou psaní, k pravopisným chybám jsme tolerantní, nevšímáme si jich, upozorníme taktně, mezi čtyřma očima, případně napíšeme vedle slovo správně. Důležité je podporovat chuť ke psaní.