Osvědčilo se nám

Máte doma ponožky, které nechcete zašívat? Naplňte je starými hadry a můžete hrát ponožkovou bitvu.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. PŘÍRODĚ NA STOPĚ
       

Divadlo v oddíle II.

Čas přípravy
5 - 10 minut
Čas realizace
30 - 45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní, sociální a personální, ke komunikaci, k řešení problémů.

Rozvíjí vyjadřování emocí nonverbálně i pohyb na jevišti.

Motivace

Mnohé umělecké činnosti směřují k divadlu. Vyzkoušíme si dramatizaci pohádky nebo oddílového zážitku na nějaké společné akci. K tomu, abychom byli dobrými herci, však musíme zvládnout spoustu dovedností – musíme umět mluvit, pohybovat se na jevišti, zvládnout dát najevo i beze slov radost či leknutí…

Potřeby

Noviny, čtvrtka papíru s názvy činností, pěnová koule nebo míček.

Provedení

Abychom mohli být dobrými herci, musíme zvládat řeč těla. Zkusíme si několik her, v nichž si děti vyzkouší pantomimu.
Kufrování
Známá televizní soutěž nás inspiruje k celé řadě her, v nichž si můžeme ověřit další herecké schopnosti: Soutěží první družina. Zvolí si svého zástupce, popřípadě dva. Ti vystoupí dopředu a pantomimicky předvádějí to, co jim vedoucí předloží napsáno na čtvrtce papíru. Mohou to být názvy sportů, nástrojů, různých činností a třeba i některé názvy divadelních her a oper, z nichž předvedou (beze slov) typickou scénu. Zbytek družiny hádá, má na to 2 minuty. Totéž čeká družinu druhou a další. Vítězí ta družina, která si vybrala nejschopnější zástupce a prokázala nejvíc fantazie.
Zrcadlení
Dva hráči – zástupci různých družin – stojí na čtyři kroky vzdáleni proti sobě. Prvý předvádí pomalé pohyby rukama, pažemi, hlavou, nohama, celým tělem. Druhý přesně totéž opakuje jako v zrcadle. Po nějaké době předvede prvý poslední pohyb, jenž představuje uchopení míče, který leží uprostřed mezi hráči. Vítězí ten, který se míče zmocní. V dalším kole se úlohy vymění. Je zajímavé pozorovat, kolik dětí má se zrcadleným pohybem problém a nerozpoznává dost dobře pravou a levou ruku. Body za vítězství se sčítají – jednotlivým hráčům nebo celým družinám.
Papírová koule Vyzkoušejte si, zda máte dost fantazie.
Vedoucí zmuchlá noviny v papírovou kouli (pokud máte v oddíle hodně dětí, je vhodnější použít pěnovou kouli nebo lehký míček, novinová koule by po několika předáních asi ztratila původní tvar) a předá ji prvému, jako by to byl těžký balvan. Ostatní hráči se ke kouli chovají stejně a podávají si ji po kruhu, až se „balvan“ dostane zpět k vedoucímu. V dalších kolech bude koule horkým bramborem právě vytaženým ze žhavého popela, bublinou z „bublifuku“, koblihou s meruňkovou marmeládou, jablkem, z něhož kouká červ apod.
Pokud děti divadlo zaujme, najdou se mezi nimi děti talentované nebo pro divadlo alespoň nadšené, můžeme v těchto činnostech pokračovat a zapojit se později s hraným představením divadelní soutěže Pionýrského Sedmikvítku.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra Pomoc, Přátelství, Překonání a Poznání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti s ADHD budou zejména u pantomimi velmi netrpělivé a ukvapenou reakcí mohou činnost zcela zmařit. U činnosti „zrcadlení“ nebudou přesně kopírovat předchozího kamaráda. Děti s autismem nebudeme u aktivity „pantomima“ zařazovat na pozice herce. Stejně tak tyto děti nepochopí aktivitu „papírová koule“, nedovedou reagovat imaginárně.