Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...


Ohýnku, hřej!

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 - 3 hodiny
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, pracovní, sociální a personální.
Rozlišuje slavnostní a užitkový oheň, rozpozná základní druhy ohňů, postaví jeden užitkový a jeden slavnostní oheň, zná důležitá telefonní čísla. Dovede rozdělat oheň, správně založit a uklidit ohniště.

Motivace

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.

Potřeby

Pexeso – ohně a ohniště, polínka ke stavbě ohnišť, špekáčky a chléb, opékače, sirky.

Provedení

Vedoucí vyzve děti, aby se usadily do kruhu. Činnost můžeme zahájit přečtením krátkého úryvku z knihy Lovci mamutů nebo Robinson (část o získání ohně). Instruktoři mezitím připraví pexeso. V úvodní besedě zopakujeme některé znalosti: „Mohou děti samy rozdělávat oheň? Proč? Jak vypadá ohniště? Jsou všechny ohně stejné? Proč se říká, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán?...“ Pozveme děti ke hře pexesa a společně se seznámíme se základními druhy ohňů a ohnišť (doporučujeme z pexesa vybrat jen některé dvojice karet). Při každém otočení karty si připomeneme také to, k čemu se tento typ používá – slavnostní, užitkový. Pro další činnost rozdělíme děti do dvojic. Každá dvojice si vylosuje kartičku (z pexesa) s obrázkem ohně a ten se pokusí postavit (z připravených polínek). Losování několikrát opakujeme, kartičky můžeme „do hry“ vracet (v případě, že si někdo vylosuje totéž ohniště, losuje ještě jednou).
S nejstaršími dětmi můžeme tuto činnost rozšířit o úplnou stavbu ohniště a zapálení ohně (úprava ohniště – i výběr bezpečného místa, volba materiálu na stavbu ohně, na podpal, samotné podpálení ohně a jeho rozhoření, následně pak také zahlazení stop po ohništi). První část ukončíme společným připomenutím důležitých telefonních čísel. „Víte, na které číslo budete volat v případě požáru? Která další důležitá telefonní čísla znáte?“ Můžeme použít jednoduchou pomůcku k zapamatování 158 („8“ jako pouta – policie), 155 („5“ jako invalidní vozík – záchranka) a 150 („0“ jako rybník – hasiči). V besedě s dětmi si řekneme něco o tom, kde můžeme oheň rozdělat (dost daleko od lesa, křovin apod., závětrné místo…). Vedeme děti k zopakování toho, co už znají. „Jaké dřevo použijeme na oheň? Víš, co můžeš použít v přírodě na podpal? Jsou všechny ohně stejné? Jak vypadá správné ohniště? K čemu nám může oheň sloužit?“ apod. Pak se pustíme společnými silami do přípravy ohně k opékání špekáčků (něco jako odměna za snažení dětí). Při práci vedoucí a instruktoři s dětmi opakují postup zakládání ohniště, užití přírodnin, druhů dřeva apod. Nezapomeňte, že na podpal můžeme použít suchý mech, drobné suché větvičky jehličnanů, březovou kůru; nejlépe hořet bude suché smrkové dřevo – první přikládané větvičky by měly mít asi sílu našeho palce… Samotné opékání špekáčků bude pak určitě krásnou odměnou pro všechny. Ale ani tady nezapomeneme na bezpečnost. Po ukončení posedíme u dohořívajícího ohně a můžeme si třeba zazpívat. Ohniště za asistence dětí bezpečně uklidíme, všechny odpadky odneseme na místo k tomu určené.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra – Poznání, Příroda, Pomoc a Překonání. Na aktivitu lze navázat soutěží Pionýrská stezka.

Pozor na

Pokud máte možnost, můžete na tuto aktivitu přizvat některého z hasičů – pro děti bude jeho přítomnost určitě zajímavá. Po domluvě to může být právě on, kdo s dětmi povede rozhovor na toto téma. Případně si můžete dohodnout i návštěvu hasičské zbrojnice v místě působení či nejbližším okolí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při čtení je třeba, aby děti s ADHD seděly poblíž vedoucího. Musí být vtaženy do děje, jinak ztrácí pozornost a koncentraci. Při čtení zvolte napínavý příběh a krátký text. Při hře pexeso doporučuji zvolit pro tyto děti menší počet kartiček, aby neztratily zájem. Když budou úspěšné, budou mít radost ze hry a nebudou „vyrušovat“ a zažijí pocit uspokojení.