Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Náhodná hra

Jarní zahrada

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Putování přírodou
       
 5. Úprava fotek
       

Ohýnku, hřej!

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 - 3 hodiny
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, pracovní, sociální a personální.
Rozlišuje slavnostní a užitkový oheň, rozpozná základní druhy ohňů, postaví jeden užitkový a jeden slavnostní oheň, zná důležitá telefonní čísla. Dovede rozdělat oheň, správně založit a uklidit ohniště.

Motivace

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.

Potřeby

Pexeso – ohně a ohniště, polínka ke stavbě ohnišť, špekáčky a chléb, opékače, sirky.

Provedení

Vedoucí vyzve děti, aby se usadily do kruhu. Činnost můžeme zahájit přečtením krátkého úryvku z knihy Lovci mamutů nebo Robinson (část o získání ohně). Instruktoři mezitím připraví pexeso. V úvodní besedě zopakujeme některé znalosti: „Mohou děti samy rozdělávat oheň? Proč? Jak vypadá ohniště? Jsou všechny ohně stejné? Proč se říká, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán?...“ Pozveme děti ke hře pexesa a společně se seznámíme se základními druhy ohňů a ohnišť (doporučujeme z pexesa vybrat jen některé dvojice karet). Při každém otočení karty si připomeneme také to, k čemu se tento typ používá – slavnostní, užitkový. Pro další činnost rozdělíme děti do dvojic. Každá dvojice si vylosuje kartičku (z pexesa) s obrázkem ohně a ten se pokusí postavit (z připravených polínek). Losování několikrát opakujeme, kartičky můžeme „do hry“ vracet (v případě, že si někdo vylosuje totéž ohniště, losuje ještě jednou).
S nejstaršími dětmi můžeme tuto činnost rozšířit o úplnou stavbu ohniště a zapálení ohně (úprava ohniště – i výběr bezpečného místa, volba materiálu na stavbu ohně, na podpal, samotné podpálení ohně a jeho rozhoření, následně pak také zahlazení stop po ohništi). První část ukončíme společným připomenutím důležitých telefonních čísel. „Víte, na které číslo budete volat v případě požáru? Která další důležitá telefonní čísla znáte?“ Můžeme použít jednoduchou pomůcku k zapamatování 158 („8“ jako pouta – policie), 155 („5“ jako invalidní vozík – záchranka) a 150 („0“ jako rybník – hasiči). V besedě s dětmi si řekneme něco o tom, kde můžeme oheň rozdělat (dost daleko od lesa, křovin apod., závětrné místo…). Vedeme děti k zopakování toho, co už znají. „Jaké dřevo použijeme na oheň? Víš, co můžeš použít v přírodě na podpal? Jsou všechny ohně stejné? Jak vypadá správné ohniště? K čemu nám může oheň sloužit?“ apod. Pak se pustíme společnými silami do přípravy ohně k opékání špekáčků (něco jako odměna za snažení dětí). Při práci vedoucí a instruktoři s dětmi opakují postup zakládání ohniště, užití přírodnin, druhů dřeva apod. Nezapomeňte, že na podpal můžeme použít suchý mech, drobné suché větvičky jehličnanů, březovou kůru; nejlépe hořet bude suché smrkové dřevo – první přikládané větvičky by měly mít asi sílu našeho palce… Samotné opékání špekáčků bude pak určitě krásnou odměnou pro všechny. Ale ani tady nezapomeneme na bezpečnost. Po ukončení posedíme u dohořívajícího ohně a můžeme si třeba zazpívat. Ohniště za asistence dětí bezpečně uklidíme, všechny odpadky odneseme na místo k tomu určené.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra – Poznání, Příroda, Pomoc a Překonání. Na aktivitu lze navázat soutěží Pionýrská stezka.

Pozor na

Pokud máte možnost, můžete na tuto aktivitu přizvat některého z hasičů – pro děti bude jeho přítomnost určitě zajímavá. Po domluvě to může být právě on, kdo s dětmi povede rozhovor na toto téma. Případně si můžete dohodnout i návštěvu hasičské zbrojnice v místě působení či nejbližším okolí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při čtení je třeba, aby děti s ADHD seděly poblíž vedoucího. Musí být vtaženy do děje, jinak ztrácí pozornost a koncentraci. Při čtení zvolte napínavý příběh a krátký text. Při hře pexeso doporučuji zvolit pro tyto děti menší počet kartiček, aby neztratily zájem. Když budou úspěšné, budou mít radost ze hry a nebudou „vyrušovat“ a zažijí pocit uspokojení.