Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Rodokmen
       

Naučná stezka

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská.

Dokáže vysvětlit pojem příroda. Zná zásady chování v přírodě – péče o přírodu. Zná zásady oblékání a obutí do přírody. Navštíví naučnou stezku.

Motivace

Kolem nás se vyskytuje celá řada věcí. Tyto věci nás obklopují a nejsou to jen věci u nás v bytě nebo v klubovně. Pokud vyjdeme ven, pak těm věcem kolem nás říkáme příroda.
Příroda je všechno to, co nás obklopuje a co nám zpříjemňuje pobyt venku. Příroda je nejen les, zvířata, rostliny, ale i kámen, hlína – pole, dřevo... Do přírody si jezdíme odpočinout, načerpat nové síly. O přírodu se však také musíme starat, pečovat o ni.

Potřeby

Fotoaparát, obuv a oděv – různé typy k různým příležitostem.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C17A.

Provedení

S dětmi si nejdříve vyprávíme, co patří do přírody. Z čeho se příroda skládá. Vyprávíme si o jejich návštěvách v přírodě – s kým tam byly, kde to byly, co tam dělaly a proč tam byly. Zeptáme se jich na jejich pocity, jak se v přírodě cítily, zda by se tam chtěly vrátit, nebo navštívit něco jiného, nového. Vedoucí se dětí zeptá na vhodné oblečení a obutí do přírody. Proč tak chodíme vybaveni? Po zvládnutí tohoto tématu dětem rozdáme pracovní listy, které se snaží zpracovat. Tento úkol můžeme naplnit i způsobem, že doneseme řadu oděvů a obuvi a děti vybírají, co by si do přírody vzaly a co ne! Pokud zvolíme tento způsob, pak je třeba se na to připravit. Ve druhé části si povídáme o naučné stezce. Co to je naučná stezka, proč je budujeme. Kde v nejbližším okolí se taková naučná stezka nachází. Vedoucí má předem připravené jednotlivé obrázky rostlin, živočichů nebo nerostů, které se v naučné stezce objevují. Děti rozdělíme do několika menších skupinek. Tyto skupinky si o jednotlivých druzích živé přírody (rostliny, zvířata) shromažďují informace v encyklopediích, knihách nebo časopisech, které jim dá k dispozici vedoucí. Dětem dáváme dostatečný prostor ke splnění tohoto úkolu, aby měly dostatek informací, které potom ostatním předávají formou jakési prezentace. Čas dětem průběžně sdělujeme, aby se orientovaly v čase a věděly, kolik času jim zbývá k vypracování úkolu. K vypracování tohoto úkolu dáváme dětem velký balicí papír, aby mohly veškeré zjištěné informace napsat nebo nalepit či nakreslit na určený papír. Vypracovaný „plakát“ pak může sloužit k výzdobě klubovny či jiné místnosti. K uzavření tohoto tématu pak můžeme s dětmi navštívit naučnou stezku, kterou jsme si teoreticky připravovali. Všechny informace by děti měly zužitkovat při návštěvě této stezky. Měly by dělat průvodce naučnou stezkou. K tomuto úkolu si mohou děti připravit jmenovky průvodců, které si připevní na svůj oděv a budou provádět jednotlivými úseky stezky…
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda, Poznání, Paměť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při naplňování cílů tohoto úkolu by nemělo dojít k problémům, snad jen pozornost by měla být vedena při zpracování informací o naučné stezce. Zejména u dětí s dyslexií – práce s textem a pochopení textu či problém při vyhledávání slov v textu. Při doplňování do tajenky může dojít k chybám v psaní slov. U dětí s ADHD je nutná přítomnost vedoucího nebo instruktora, aby napomáhali při nasměrovávání ke splnění úkolu. Děti s touto diagnózou je třeba úkolovat dílčími (jednoduchými a jasnými) úkoly a hned po vypracování úkoly vyhodnocovat. Autistickým dětem dopomáháme k řešení úkolů návodnými otázkami.