Osvědčilo se nám

Pokud si půjčíte kolíky od stanu z jiného stanu, vždy je tam vraťte.

Více...


Mravenec - Všímám si okolí

Čas přípravy
40 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
zima
Počet účastníků
od 6
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.

Rozvíjení pozorovacích schopností, získávání vztahu k místu bydliště, rozvíjení a upevňování pozitivních vztahů k osobnímu i společnému vlastnictví, rozvoj vyjadřovacích schopností a řeči, utváření vlastního názoru.

Motivace

V mladším školním věku se začíná pomalu formovat osobnost dítěte, mělo by si tudíž vybudovat pozitivní vztah k místu svého bydliště, k osobnímu i společenskému vlastnictví nebo si utvářet vlastní názor. I slovní zásoba šestiletého dítěte by měla být cca 18 tisíc slov…

Potřeby

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Digitální fotoaparát, starší fotografie obce (web, muzeum, kronikář, pamětníci, knihovna…).

Provedení

Zahájení schůzky: Krasohled
Pomůcky: Papírová maketa „dalekohledu“ = Krasohled (např. 2 papírové kelímky na pivo, bez dna, spojené obroučkou z izolepy, s přivázanou šňůrou na krk).
Na vycházce, cestou k hlavnímu cíli cesty (např. ke staré budově z dobové fotografie), si pečlivě všímáme okolí a snažíme se najít všechno pěkné – co vytvořily a o co pečují lidské ruce. Vždy po kratším úseku se zastavíme a podáme někomu z dětí Krasohled. Hrají dvě (i více) družstva, střídají se v popisu předáváním Krasohledu.
Metodická poznámka: Vedoucí povzbuzuje družstva, nesmělým přidává doplňující dotazy. Instruktor může zapisovat stručné poznámky, co děti vidí. Všechny děti se vystřídají, mluví vždy ten, kdo má v ruce Krasohled, ostatní členové družstva mohou jeho „krasohledění“ doplnit. Poté předají Krasohled protihráčům. Pokračujeme v cestě, až není co pochválit.

Hlavní blok: Architekti
Vybereme jednu nebo dvě význačnější stavby (radnice, kostel, tvrz, zámek, most apod.), ke kterým jsme sehnali starší dobové fotografie. Děti rozdělíme na několik skupinek, ke každé přiřadíme jednoho instruktora nebo vedoucího. Připravíme tolik kopií, kolik bude skupinek. Skupinky představují skupinu světoznámých architektů, která porovnává fotografii se současným stavem skutečné budovy. Architekti si všímají všech detailů… fasáda, zdobení, okna, dveře, střecha, nápisy, přístupová cesta, nejbližší okolí… Jaké změny vidíte? Co je hezčí, upravenější? Co ošklivější?
A jak by se to mohlo změnit? A proč? Co byste navrhovali, kdybyste byli architekty a měli možnost stavbu zkrášlit, vylepšit? Komu a k jakému účelu by mohla sloužit?
Metodická poznámka: Vysvětlit dětem, kdo je to architekt (člověk, který plánuje, navrhuje budovu; slovo pochází z latiny: vedoucí + stavitel). Nápady a náměty mohou instruktoři i zaznamenat, děti je mohou později namalovat, viz níže – Škarohled.
Pokud jsme vybrali dvě budovy, zahrajeme si během přesunu pro odlehčení krátkou pohybovou hru, viz níže.
Alternativy hlavního bloku: Beseda s kronikářem obce, starousedlíkem apod.
Pokud máme možnost, využijme příležitost k setkání s kronikářem obce nad místní kronikou. Děti uslyší zajímavé příběhy – smutné i veselé, poučné i varující – které se vztahují k obci nebo kraji, ve kterém žijí. Získávají k němu hlubší vztah, porozumění i hrdost. Může se jednat i o starousedlíka, prarodiče bydlícího v daném místě…
Metodická poznámka: Besedu domluvíme s kronikářem předem, sdělíme, o jaké téma nám jde. Můžeme se zaměřit na zajímavé stavby a historky k nim se vážící, obrázky a dobové fotografie. Jak vypadala naše obec v minulosti, jak vypadal všední den? Jaké byly povinnosti a zábava dětí v minulosti, řemesla, jejich pojmenování a zvláštnosti. Připravíme si i dotazy, vše přiměřeně k věku dětí.
Případně: Hra na fotografy
Pokud je dlouhodobě špatné počasí nebo jiná překážka připravit vycházku, můžeme zkusit tuto hru v klubovně. Hraje se ve dvojicích – fotografové „fotografují“ vše, co se zlepšilo poslední dobou v naší klubovně, případně, co by se v budoucnu dalo změnit (návrhy od dětí). Můžeme se dotknout i míchání (barevný kruh) a kombinací různých barev.

Námět na rozšíření: Škarohled
Podobně jako Krasohled, viz výše. Stejné pomůcky. Dvě družstva. Hrajeme na zpáteční cestě: Všímáme si všeho ošklivého, neupraveného, zničeného a navrhujeme možná vylepšení.
Metodická poznámka: Nápady a náměty mohou instruktoři i zaznamenat. Toto téma je možné ještě dále rozvíjet a na další schůzce si znovu zahrát na architekty a projektanty, kteří tentokrát „rýsují“ návrhy úpravy budov nebo změny a využití zanedbaných míst. Pokud máme v klubovně k dispozici nějaké kostky, stavebnice typu lego apod. můžeme se pustit do trojrozměrných návrhů.

Ukončení schůzky:
Mravenec Šikula se podívá do Krasohledu a vidí na dětech samé pěkné věci: … „Jejda, to mám v ruce Krasohled. Ale kam se poděl Škarohled? Děti, co bylo těžší hrát – hru Krasohled nebo Škarohled?“
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Paměť.

Pozor na

Před vycházkou si zopakujeme BESIP, na ulici dbáme o zvýšenou bezpečnost dětí, zvláště při přecházení silnice. Pro drobné pohybové hry volíme bezpečné místo – park, hřiště, apod.

Nabídková legenda

„V mraveništi má každý z nás svou určenou práci, kterou dělá i pro všechny ostatní mravence,“ říká mravenec Šikula. „Každý si váží toho, co dělá jeho kamarád, nekazí jeho práci, je ohleduplný a pozorný, aby něco nepokazil. Když se přesto stane, že se něco rozbije, seběhne se hned spousta mravenečků a snaží se dát vše do pořádku.“
A jak je to s vámi, děti? Víte, proč se provádí opravy a údržba? Zkoušely jste samy něco opravit?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Před začátkem procházky nalaďte přátelskou atmosféru a děti na výlet motivujte. Navíc ten, kdo bude nápaditý a bude nejvíce vidět Krasohledem či Škarohledem, bude odměněn pochvalou před kolektivem a vřelým úsměvem od vedoucího/instruktora.
Hyperaktivní děti „držte na uzdě“, aby při pohybu městem nedivočely nebo neprojevovaly své afektivní nálady ve skupince. U dětí s lehkou mentální retardací si zajistěte na takový výlet asistenta/ku, abyste se mohli věnovat ostatním naplno.