Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. PŘÍRODĚ NA STOPĚ
       

Sova - Chování k lidem

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
50 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.

Uvědomit si pravidla osobní bezpečnosti a pravidla chování v kolektivu.

Motivace

Komunikace s lidmi může být pro děti zajímavá, ne vždy však musí být pro děti zcela bezpečná.

Potřeby

Pastelky, paruka, čepice.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C7A.

Provedení

Pendl
Celý oddíl sedí v kruhu (včetně vedoucího) co nejtěsněji vedle sebe. Vybereme dobrovolníka, který se postaví doprostřed. Ten zpevní trup (jako prkno). Ostatní nataženýma nohama upevní jeho chodidla k zemi. Dobrovolník uprostřed se pak začne klátit na různé strany, úkolem sedících je zachytit jej rukama a jemně odrazit zpět. Takto se může kymácet asi minutu. Pak dobrovolníka vystřídáme.
Navážeme povídáním (dbáme na to, aby hovořila vždy jen jedna osoba): • Kdo se cítil bezpečně?
• Dokáže si někdo představit, že bychom totéž prováděli s cizím dospělým člověkem?
• Na co jsme dbali při této hře – jaká byla pravidla hry? (Jemné odstrkování, opatrnost, nechtěli jsme nikomu ublížit.)

Cizí člověk
Jeden z instruktorů (nebo dětí) bude představovat cizího člověka (může se jednat i o pozvaného hosta některého z vedoucích) – dáme mu na hlavu paruku a čepici. Jeho úkolem bude říkat věty z pracovního listu. Úkolem dětí bude správně na ně reagovat.
Opět navážeme krátkým povídáním:
• Jakým způsobem byste hovořili s cizím člověkem?
• Jaká nebezpečí plynou od cizích lidí, co nemáme dělat?
Po skončení aktivity nezapomeneme instruktora této role zbavit – viditelně mu sejmeme paruku či čepici.

Pracovní list – Chování k lidem
Úkolem dětí je zaznamenat informace z předchozí aktivity a ujasnit si postoje. Můžeme také zvolit barvy a vyzvat děti k vybarvení bublin s větami – kupříkladu červeně mohou vybarvit věty, které v sobě skrývají nebezpečí. Podobně můžeme zvolit modrou barvu pro věty vhodné pro povídání s kamarádem.
Nejnáročnější bude pro děti formulace odpovědí – a tak stačí, když dopíší ano, ne – jako reakci na to, co řeknou.

Úkoly:
1. Do rámečku namaluj kamaráda a vybarvi modře bubliny, které k němu patří.
2. Napiš, jak odpovíš cizímu člověku. Vybarvi červeně ty bubliny, které si myslíš, že k cizímu člověku patří.
3. Umíš používat kouzelná slovíčka? Pospojuj.

Metodické poznámky: Texty psané drobným písmem má dětem vždy někdo přečíst. Je proto vhodné, aby děti opět pracovaly ve skupinkách vždy spolu s instruktorem či vedoucím.
Připomeňme užitečné pravidlo chování k cizím i známým lidem. Chovejme se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. I k cizím lidem bychom se měli chovat vlídně, i když ostražitě. Jistou ostražitost bychom si měli zachovat i ke zcela známým lidem. Každý má mít právo odmítnout kontakt (slovní či tělesný), který mu není příjemný.

Nebezpečí v pohádce
Tuto aktivitu můžeme rozšířit přečtením krátké pohádky. Třeba O Smolíčkovi, nebo O neposedných kůzlátkách. Ve vhodném okamžiku můžeme čtení přerušit a požádat děti, aby samy navrhly správné řešení situace.

Sardele
Jde o variantu kontaktní hry. Ve skutečnosti se jedná o schovávanou. Jeden hráč se schová – ale na takové místo, které je dostatečně prostorné. Jakmile jej někdo najde, schová se k němu. Hra končí v okamžiku, kdy schovaného najdou všichni nebo alespoň většina. Hru je možné hrát jak v rozsáhlé místnosti, tak i venku.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání.

Pozor na

Hyperaktivní děti – je potřeba dodržovat pravidla chování v kolektivu! Pozor na nebezpečí úrazu při hře Pendl.

Nabídková legenda

Sova Mudrulka jednoho dne vyprávěla svým zvířecím kamarádům, jak ji kdysi z lesa vylákal člověk na dobrotu z masa a chtěl ji pak zavřít do klece. Naštěstí se Mudrulce podařilo lest včas prohlédnout a ulétnout zpět do svého příbytku. Od té doby si dává velký pozor na to, s kým se baví… A co vy, děti? Víte, jak komunikovat s cizími lidmi?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Upřesněte dětem pokyny z pracovního listu, rovněž je třeba si jednotlivé úkoly proložit nějakou jinou činností (relaxace apod.). Objasněte dětem s poruchami zrakové diferenciace, co je barva modrá a co červená. Na pracovním listu můžete nechat pracovat i dvojice, aby se mohly poradit o správném řešení úloh.