Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...


Ptáče - Tanec

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 6
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální.

Objevit rytmus v pohybu a vyzkoušet si tanec. Naučit se jednoduchý tanec.

Motivace

Děti vnímají rytmus od nejútlejšího věku. Samy si vymýšlejí kroky a poskoky a různě se kroutí při všech výrazných písničkách.

Potřeby

K tomuto metodickému listu je jeden pracovní list.

Přehrávač CD, či počítač s reproduktory, písničky Měla babka čtyři jabka či Kalamajka.

Hudebník – kytarista s kytarou, který zařídí hudební doprovod.

Provedení

Nejprve dětem přehrajeme písničku, kterou jsme vybrali k tanci.
Měla babka čtyři jabka
A dědoušek jen dvě
Dej mi babko jedno jabko
Budeme mít stejně

Děti si stoupnou do zástupu (všichni čelem na jednu stranu) a vytvoří dvojice. Ne nutně chlapec s dívkou. Dvojice dětí zvednou ruce do výše hlavy a po dvojicích se chytnou.
Tanec začíná úkrokem pravou nohou doprava na první slabiku „měla“. Trup se přitom může mírně prohnout doprava. Levá noha se přisune za pravou při slabice „babka“.
V další části se celý postup opakuje – tedy – na konci textu „čtyři jabka“ – stojíme o dva kroky doprava.
V další části pokračujeme na druhou stranu – „A“ je pro nás znamením pro úkrok levou nohou doleva a druhá slabika dědouška je doba pro přisunutí pravé nohy. V každém případě při slově „dvě“ stojíme na původním místě.
Nyní se pár bude na sebe dívat.
V části – dej mi babko – se přední tanečník z dvojice otočí vpravo až tak, že se podívá do očí zadního tanečníka. Tanečníci se přitom stále drží za ruce. V části – jedno jabko – se provede totéž, ale na levou stranu. V poslední části – budeme mít stejně – se tanečníci pustí, přední směrem doprava obejde zadního tanečníka a utvoří nový pár s tanečníkem, který stál na místě, a znovu se chytnou.
Poslední přitom musí běžet na přední konec řady.
Pokud již umíme kroky, můžeme se pustit do procítění rytmu. Z řady můžeme udělat velké kolo, aby tím odpadl problém s přebíháním dopředu.
V následujícím kroku si můžeme dovolit volnou kreaci. Pustíme dětem jakoukoli rytmickou písničku.
Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti tanec.

Nabídková legenda

Ptáče jednou letělo nad divadelním pódiem a vidělo velmi zajímavě a krásně oblečené dvojice lidí. Dámy měly krásné dlouhé šaty a páni měli u pasu meč a na hlavách klobouky. Ptáče se posadilo na větvičku stromu a dívalo se, co se pod ním odehrává. Dvojice se ladně pohybovaly po parketu v rytmu krásné hudby. Byla to radost se na ně dívat.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Instrukce k tanci vysvětlujte klidně a trpělivě. U dětí s poruchou hrubé motoriky netrvejte vždy na splnění kroků k tanci – pokud to někomu nepůjde nebo nebude chtít, nenuťte jej! Mohou tancovat libovolně dle vlastní fantazie.