Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Znáš přírodu ČR?
       

Koťátko - Koťátko v cirkuse

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
3 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská, pracovní.
Rozvoj fantazie a schopnosti improvizace. Schopnost spolupráce s druhými.

Motivace

Děti v tomto věku rády pracují s fantazií a zajímají se o všechno netradiční. Cirkus je výborným místem pro vytváření kreativních činností dětí se zvířátky. Podpoříme přitom jejich smysl pro spolupráci a toleranci odlišností.

Potřeby

K tomuto metodickému listu patří pracovní list S6A.
Pastelky, lepidlo, nůžky s kulatou špičkou.
Psychomotorický padák, provaz (natažený na zemi, simuluje lano pro provazochodce), trubka nebo bubínek, další pomůcky podle vlastního uvážení.

Provedení

Po převyprávění příběhu o koťátku a jeho návštěvě cirkusu rozdejte dětem pracovní listy.

Pracovní list – Cirkusový stan

Úkoly:

1. Pospojováním čárek zjisti, co je namalováno na obrázku.

2. Řekni, jaká zvířátka jsou tu namalovaná. Potom je můžeš vystřihnout a nalepit k panu krotiteli do manéže.

Jak chodí zvířata

Předvádějte spolu s dětmi, jak chodí následující zvířata. U každého si řekněte, zda může vystupovat v cirkuse, nebo ne.

• Čáp – chůze, vysoko zvedaná kolena, ruce „klapají“ před tělem.

• Had – plazení se po břiše.

• Kachna – chůze ve dřepu.

• Kočka – lezeme po kolenou, můžeme zkusit udělat tzv. kočičí hřbet – vyhrbit a prohnout.

• Kůň – cval stranou, ruce v bok.

• Medvěd – kolébavá chůze se zvednutýma rukama.

• Opice – chůze, prsty u nohou pokrčeny.

• Pes – lezeme po čtyřech, ale kolena jsou ve vzduchu.

• Rak – lezeme pozpátku, zády k zemi.

• Slon – chůze, ruce představují sloní chobot.

• Vrabec – poskoky snožmo, ruce na ramenou.

• Žába – skoky jako žába, výskok ze dřepu, ruce nad hlavu.

Hra na cirkus

Dětem řekněte, že k vám má přijet cirkus. Řekněte jim, že vedoucí nebo instruktor oddílu je ředitel cirkusu, který právě zavítal do jejich obce. A že je třeba postavit cirkusový stan. Požádejte děti o pomoc se stavbou stanu. Nejprve rozbalte padák a nechte děti, aby se ho každé chytlo. Potom s ním choďte po místnosti a ptejte se: „Kde by bylo nejlepší postavit náš cirkus?“ Projděte různá místa. Cestou s ním můžete natřásat, pokládat na zem a zase zvedat. Až vyberete nejvhodnější místo, tak tam s dětmi rozložte padák na zem. „Ale, ale, co se to stalo? Všichni, kteří pracují u mne v cirkuse, se opozdili a já už jsem vám slíbil naše představení. To je šlamastyka. Děti, mohly byste mi pomoci a zahrát si na cirkus?“ Řekněte dětem, aby si našly kamaráda nebo kamarády, a připravily své vystoupení (klaunské číslo, krotitel a lvi, provazochodci – na zem natáhneme provázek jako lano, drezúra koní atd.). Dětem nechte čas asi deset minut, aby si dohodly a nacvičily svá vystoupení. Pokud si nevědí rady, poraďte jim, co mohou zahrát a jakým způsobem.
Mezitím připravte „cirkusovou manéž a hlediště pro diváky“. Když jsou děti připravené, ujměte se role ředitele cirkusu a vyvolávejte jednotlivá čísla. Můžete doplnit i zvukovými efekty – například bubnováním na bubínek nebo „hrou“ na trubku. Děti, které zrovna nevystupují, se stávají diváky. Nezapomeňte děti povzbuzovat k potlesku, aby odměnily své kamarády za to, že si pro ně něco připravili.
Když skončí poslední vystoupení, poděkujte dětem za pomoc a řekněte, že už se všichni z cirkusu našli, ale že jsou v úplně jiném městě a že tam za nimi musíte odjet. Požádejte děti, aby pomohly se skládáním stanu. Na závěr mohou za pomoc dostat malou odměnu např. bonbon.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Překonání a Pomoc.

Pozor na

Práce s nůžkami by měla probíhat v klidu, nenechte děti s nůžkami chodit a běhat.
Při pohybových hrách dbejte na bezpečnost.

Nabídková legenda

Na návsi (náměstí) dnes postavili veliký barevný stan. Kolem je mnoho vozů, kterým se říká maringotky. Všechno je veselé a barevné. Koťátko …… je moc zvědavé a tak se přišlo podívat, co se to tu děje. Venku před tím stanem stojí pán a zve nahlas kolemjdoucí, aby se přišli odpoledne podívat na cirkusové vystoupení. „Uvidíte naše skvělé artisty, provazochodkyně, žongléry, klauny, krotitele a jeho zvířátka. Neváhejte a přijďte se podívat.“
Koťátko se rozhodlo, že si takovou zajímavou zábavu nesmí nechat ujít a šlo rychle za svými kamarády, zeptat se, jestli by také šli do cirkusu. Všichni nadšeně souhlasili a medvídě …… řeklo, že v cirkuse má vystupovat jeho strýček a teta, takže půjde rádo, protože je alespoň uvidí. „Tak domluveno, odpoledne jdeme všichni do cirkusu,“ řeklo koťátko a už se těšilo, co nového zase všichni zažijí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Méně zručným dětem s vystřihováním a nalepováním obrázků z pracovního listu pomozte.
Při hře „Jak chodí zvířata“ věnujte větší pozornost dětem s poruchami hrubé motoriky – zvířecí pohyby jim i vícekrát předveďte. A opět — chvály není nikdy dost!
Talentované děti s hudebním sluchem mohou převzít roli hudebního doprovodu ve Hře na cirkus, vlastní fantazii se meze nekladou (využít lze i vlastní hudební nástroj).