Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Umím číst v mapách
       

Koťátko - Koťátko v cirkuse

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
3 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská, pracovní.
Rozvoj fantazie a schopnosti improvizace. Schopnost spolupráce s druhými.

Motivace

Děti v tomto věku rády pracují s fantazií a zajímají se o všechno netradiční. Cirkus je výborným místem pro vytváření kreativních činností dětí se zvířátky. Podpoříme přitom jejich smysl pro spolupráci a toleranci odlišností.

Potřeby

K tomuto metodickému listu patří pracovní list S6A.
Pastelky, lepidlo, nůžky s kulatou špičkou.
Psychomotorický padák, provaz (natažený na zemi, simuluje lano pro provazochodce), trubka nebo bubínek, další pomůcky podle vlastního uvážení.

Provedení

Po převyprávění příběhu o koťátku a jeho návštěvě cirkusu rozdejte dětem pracovní listy.

Pracovní list – Cirkusový stan

Úkoly:

1. Pospojováním čárek zjisti, co je namalováno na obrázku.

2. Řekni, jaká zvířátka jsou tu namalovaná. Potom je můžeš vystřihnout a nalepit k panu krotiteli do manéže.

Jak chodí zvířata

Předvádějte spolu s dětmi, jak chodí následující zvířata. U každého si řekněte, zda může vystupovat v cirkuse, nebo ne.

• Čáp – chůze, vysoko zvedaná kolena, ruce „klapají“ před tělem.

• Had – plazení se po břiše.

• Kachna – chůze ve dřepu.

• Kočka – lezeme po kolenou, můžeme zkusit udělat tzv. kočičí hřbet – vyhrbit a prohnout.

• Kůň – cval stranou, ruce v bok.

• Medvěd – kolébavá chůze se zvednutýma rukama.

• Opice – chůze, prsty u nohou pokrčeny.

• Pes – lezeme po čtyřech, ale kolena jsou ve vzduchu.

• Rak – lezeme pozpátku, zády k zemi.

• Slon – chůze, ruce představují sloní chobot.

• Vrabec – poskoky snožmo, ruce na ramenou.

• Žába – skoky jako žába, výskok ze dřepu, ruce nad hlavu.

Hra na cirkus

Dětem řekněte, že k vám má přijet cirkus. Řekněte jim, že vedoucí nebo instruktor oddílu je ředitel cirkusu, který právě zavítal do jejich obce. A že je třeba postavit cirkusový stan. Požádejte děti o pomoc se stavbou stanu. Nejprve rozbalte padák a nechte děti, aby se ho každé chytlo. Potom s ním choďte po místnosti a ptejte se: „Kde by bylo nejlepší postavit náš cirkus?“ Projděte různá místa. Cestou s ním můžete natřásat, pokládat na zem a zase zvedat. Až vyberete nejvhodnější místo, tak tam s dětmi rozložte padák na zem. „Ale, ale, co se to stalo? Všichni, kteří pracují u mne v cirkuse, se opozdili a já už jsem vám slíbil naše představení. To je šlamastyka. Děti, mohly byste mi pomoci a zahrát si na cirkus?“ Řekněte dětem, aby si našly kamaráda nebo kamarády, a připravily své vystoupení (klaunské číslo, krotitel a lvi, provazochodci – na zem natáhneme provázek jako lano, drezúra koní atd.). Dětem nechte čas asi deset minut, aby si dohodly a nacvičily svá vystoupení. Pokud si nevědí rady, poraďte jim, co mohou zahrát a jakým způsobem.
Mezitím připravte „cirkusovou manéž a hlediště pro diváky“. Když jsou děti připravené, ujměte se role ředitele cirkusu a vyvolávejte jednotlivá čísla. Můžete doplnit i zvukovými efekty – například bubnováním na bubínek nebo „hrou“ na trubku. Děti, které zrovna nevystupují, se stávají diváky. Nezapomeňte děti povzbuzovat k potlesku, aby odměnily své kamarády za to, že si pro ně něco připravili.
Když skončí poslední vystoupení, poděkujte dětem za pomoc a řekněte, že už se všichni z cirkusu našli, ale že jsou v úplně jiném městě a že tam za nimi musíte odjet. Požádejte děti, aby pomohly se skládáním stanu. Na závěr mohou za pomoc dostat malou odměnu např. bonbon.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Překonání a Pomoc.

Pozor na

Práce s nůžkami by měla probíhat v klidu, nenechte děti s nůžkami chodit a běhat.
Při pohybových hrách dbejte na bezpečnost.

Nabídková legenda

Na návsi (náměstí) dnes postavili veliký barevný stan. Kolem je mnoho vozů, kterým se říká maringotky. Všechno je veselé a barevné. Koťátko …… je moc zvědavé a tak se přišlo podívat, co se to tu děje. Venku před tím stanem stojí pán a zve nahlas kolemjdoucí, aby se přišli odpoledne podívat na cirkusové vystoupení. „Uvidíte naše skvělé artisty, provazochodkyně, žongléry, klauny, krotitele a jeho zvířátka. Neváhejte a přijďte se podívat.“
Koťátko se rozhodlo, že si takovou zajímavou zábavu nesmí nechat ujít a šlo rychle za svými kamarády, zeptat se, jestli by také šli do cirkusu. Všichni nadšeně souhlasili a medvídě …… řeklo, že v cirkuse má vystupovat jeho strýček a teta, takže půjde rádo, protože je alespoň uvidí. „Tak domluveno, odpoledne jdeme všichni do cirkusu,“ řeklo koťátko a už se těšilo, co nového zase všichni zažijí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Méně zručným dětem s vystřihováním a nalepováním obrázků z pracovního listu pomozte.
Při hře „Jak chodí zvířata“ věnujte větší pozornost dětem s poruchami hrubé motoriky – zvířecí pohyby jim i vícekrát předveďte. A opět — chvály není nikdy dost!
Talentované děti s hudebním sluchem mohou převzít roli hudebního doprovodu ve Hře na cirkus, vlastní fantazii se meze nekladou (využít lze i vlastní hudební nástroj).