Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Více...


Sovík - Sovík se učí, co je správné, a co není

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
situace, společenská, pravidla, chování, C6, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Vytváří si povědomí o správném a naopak o nevhodném chování.

Motivace

Mají-li děti být platnými členy společnosti, nezbývá jim, než se chovat podle pravidel odpovídajících kultuře společnosti. V opačném případě by se snadno dostaly na okraj společnosti. Potřeba dětí někam patřit nám může pomoci lépe se vyrovnat se společenskými pravidly...

Potřeby

Pastelky.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C6A.

Provedení

Po převyprávění úvodního příběhu rozdejte dětem pracovní listy a pastelky. Řekněte dětem, aby si prohlédly obrázky na pracovním listu, a zadejte jim úkoly. Při zpracovávání úkolů je třeba věnovat větší pozornost: Situaci s pánem, který nabízí bonbon (děti mohou vyhodnotit tak, že pán je hodný a nabízí dítěti bonbon), nebo situaci v autobuse (děti přece také bolí ze stání v městské hromadné dopravě nohy). Vysvětlete dětem, že si od cizích lidí nesmí nic brát a nesmějí s nimi ani nikam chodit a že starší občany je slušností vždy pouštět v MHD sednout…
Pracovní list – Situace Úkoly:
1. Pospojuj situace, které k sobě patří.

2. Obrázky, kde se děti chovají správně, označ zeleným puntíkem.

3. Obrázky, kde se děti chovají nesprávně, označ červeným křížkem.

4. Do volného políčka namaluj, jak si představuješ značku Zákaz zlobení. (Pozor! Není třeba, aby děti slovně vysvětlovaly význam nakreslené značky – jde o velmi abstraktní vyjádření.)

Po dokončení pracovního listu je možné si ve zbylém čase zahrát nějaké hry: např. „pantomima“ – hra na situace, „opičí dráha“ či „bomba“ – slovní fotbal.

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

Je dobré znát anamnézu každého dítěte, může se totiž stát, že se objeví ve vaší skupině i dítě týrané či zneužívané. V tomto případě dejte pozor na to, o čem si právě povídáte (správné x nesprávné chování).

Nabídková legenda

Sovík ….. se dnes sešel se svými kamarády. Všichni se posadili do kruhu a začali si vyprávět, co zajímavého viděli. Ptáče ….. vyprávělo kamarádům, že vidělo holčičku, která odhodila obal od bonbonu na zem. „To se přece nedělá,“ povídá sovík, „jak by to vypadalo, kdyby každý odhodil odpadky, kde se mu zachce?“ „Já jsem zase dnes vidělo, jak jeden kluk zlomil stromek. Ten už neporoste.“ Vyprávělo smutně medvídě. Koťátko si vzpomněly, na holčičku, která pomohla nevidomé paní přejít přes ulici. „To byla hodná holčička, viď sovíku?“ A mraveneček viděl děti, jak sypou ptáčkům do krmítka zrní. Sovík se zamyslel a povídá: „To je zajímavé, že někteří nevědí, jak se mají správně chovat. Víte to vy, děti?“ (Nyní je možné s dětmi o této problematice diskutovat – nechte je vyslovit subjektivní názory nebo převyprávět vlastní příběhy).

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

V případě, že je dítě při vypracování pracovního listu nejisté, nechte ho pracovat na zadaném úkolu s některým kamarádem nebo dokonce ve skupině – mohou se o situacích na obrázcích společně poradit.
Dětem s grafomotorickými obtížemi raději předkreslete, jak vypadá zelený puntík a červený křížek, vyhnete se tak špatnému označení obrázků.
Ujistěte se, zda jedinec s SPU rozumí tomu, co chcete nakreslit pod pojmem: Zákaz zlobení. Jakékoliv barevné kreace pochvalte!
V závěru schůzky můžete provádět relaxační cvičení.

Galerie

C6-Sovik-se-uci-co-je.jpgC6-Sovik-se-uci-co--1.jpg