Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...

Náhodná hra

Land Art

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Kamarád II
       
 5. Stromy pro zvířátka
       

Geocaching I.

Čas přípravy
1 - 2 dny
Čas realizace
1 den
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Seznámení se s technikou a GPS navigací a jejich využití ve volném čase.

Motivace

K životu mladých patří mnoho zajímavých činností, jako je např. geocaching. Jde o spojení sportu a turistiky, dochází při něm ke hledání tzv. „kešek“ pomocí navigačního systému GPS. Kešky, tj. krabičky s různými předměty a odkazy, se nacházejí po celé České republice, ale i ve světě, na turistických stezkách nebo u zajímavých turistických objektů. V současné době jich je už velké množství. Systém této činnosti funguje přes internet, kde si každý zároveň eviduje již objevené kešky a najde zde i informace o dalších, jím nenalezených keškách. Jako oddíl či jako jednotlivci se můžete zapojit do celosvětové hry Geocaching.

Potřeby

GPS navigace, internet, plastové krabičky, tužka a papír.

Provedení

Jde o závod s GPS, který musí vedoucí nejdříve připravit (kromě varianty č. 3 – níže). Nejdříve si nachystá několik krabiček na potraviny s těsnicím víkem. Musí se do nich vejít propiska a nějaký bloček, příp. věci – odměny, dárečky, které má každý tým získat. Pak vedoucí vybere trasu, na které vytipuje několik míst, kde připravené krabičky schová – v dutém pařezu, v kořenech stromu, zavěšené na větvi, schované v listí, pod kamenem apod. Místa musí být určena tak, aby nikdo cizí nenašel krabičku náhodou; uložené krabičky je proto potřeba dobře zamaskovat. Současně si u těchto míst vedoucí zaznamená GPS souřadnice. Do krabiček vložte nějaký „důkaz“ (zprávu, věc), který vám bude následně předložen tím, kdo krabičku našel.
Poté naučte účastníky závodu pracovat s GPS a rozdělte je do týmů po 2–3 osobách.
Závod můžete realizovat v několika variantách:
1. Všem účastníkům zadáte polohy všech krabiček – GPS souřadnice najednou, a hraje se o to, který tým jich najde nejvíce v daném čase a nebo kdo je všechny najde nejrychleji. Jako důkaz nálezu krabičky vám tým musí donést něco, co v krabičce našel nebo příp. text zprávy, který v ní objevil.

2. Zadáte účastníkům polohu pouze první krabičky, v níž najdou zprávu o pozici další krabičky. Takto postupují týmy stále dál, dokud nedojdou k poslední krabičce. Opět jde o čas.

3. Každý tým obdrží souřadnice jedné připravené krabičky, kterou musí v určené oblasti skrýt, zaznamenat souřadnice a ty pak předat vedoucímu u startu závodu. Všechny týmy pak najednou hledají krabičky ostatních týmů buď v omezeném čase (co největší počet), nebo v co nejkratším čase (všechny krabičky ostatních týmů).


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Pozor na

Přidat pravidlo o nenalezení krabičky – jedná se o několik trestných bodů pro tým, jehož krabička, kterou schovával, nikdo nenajde. Zabráníte tím pokusům o zakopání krabičky půl metru pod zem.
Máte-li levnější GPS, bez mapy vám budou ukazovat pouze přímý směr k vašemu cíli. V tom případě zaznačte na mapě přibližnou polohu, vyhnete se tak „přímým trasám přes divoké porosty a nepřístupné terény“, když z mapy zjistíte, že k místu se můžete dostat i menší oklikou po pohodlné cestě.
Zdůrazněte bezpečnost při umisťování krabiček i pro hledající týmy.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zajistit bezpečnost při hledání, nejlépe doprovod. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – umožnit účastníku odezírat ze rtů vedoucího při vysvětlování aktivity.
Pohybově postižení – záleží na terénu, zajistit doprovod v týmu při hledání.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Názorná ukázka práce s GPS, kratší a jednodušší trasa, dohled vedoucího.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla, dohled autoritativní osoby v týmu.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD dohled autoritativní osoby v týmu a připravit doplňkové úkoly na trase.
Výjimečně nadaní a geniální – zjistit další zajímavé informace o GPS a geocahchingu, delší a těžší trasa.