Osvědčilo se nám

Pečete s dětmi perníčky a lepí se vám těsto na váleček? Použijte na vyválení potravinářskou folii.

Více...


Geocaching I.

Čas přípravy
1 - 2 dny
Čas realizace
1 den
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Seznámení se s technikou a GPS navigací a jejich využití ve volném čase.

Motivace

K životu mladých patří mnoho zajímavých činností, jako je např. geocaching. Jde o spojení sportu a turistiky, dochází při něm ke hledání tzv. „kešek“ pomocí navigačního systému GPS. Kešky, tj. krabičky s různými předměty a odkazy, se nacházejí po celé České republice, ale i ve světě, na turistických stezkách nebo u zajímavých turistických objektů. V současné době jich je už velké množství. Systém této činnosti funguje přes internet, kde si každý zároveň eviduje již objevené kešky a najde zde i informace o dalších, jím nenalezených keškách. Jako oddíl či jako jednotlivci se můžete zapojit do celosvětové hry Geocaching.

Potřeby

GPS navigace, internet, plastové krabičky, tužka a papír.

Provedení

Jde o závod s GPS, který musí vedoucí nejdříve připravit (kromě varianty č. 3 – níže). Nejdříve si nachystá několik krabiček na potraviny s těsnicím víkem. Musí se do nich vejít propiska a nějaký bloček, příp. věci – odměny, dárečky, které má každý tým získat. Pak vedoucí vybere trasu, na které vytipuje několik míst, kde připravené krabičky schová – v dutém pařezu, v kořenech stromu, zavěšené na větvi, schované v listí, pod kamenem apod. Místa musí být určena tak, aby nikdo cizí nenašel krabičku náhodou; uložené krabičky je proto potřeba dobře zamaskovat. Současně si u těchto míst vedoucí zaznamená GPS souřadnice. Do krabiček vložte nějaký „důkaz“ (zprávu, věc), který vám bude následně předložen tím, kdo krabičku našel.
Poté naučte účastníky závodu pracovat s GPS a rozdělte je do týmů po 2–3 osobách.
Závod můžete realizovat v několika variantách:
1. Všem účastníkům zadáte polohy všech krabiček – GPS souřadnice najednou, a hraje se o to, který tým jich najde nejvíce v daném čase a nebo kdo je všechny najde nejrychleji. Jako důkaz nálezu krabičky vám tým musí donést něco, co v krabičce našel nebo příp. text zprávy, který v ní objevil.

2. Zadáte účastníkům polohu pouze první krabičky, v níž najdou zprávu o pozici další krabičky. Takto postupují týmy stále dál, dokud nedojdou k poslední krabičce. Opět jde o čas.

3. Každý tým obdrží souřadnice jedné připravené krabičky, kterou musí v určené oblasti skrýt, zaznamenat souřadnice a ty pak předat vedoucímu u startu závodu. Všechny týmy pak najednou hledají krabičky ostatních týmů buď v omezeném čase (co největší počet), nebo v co nejkratším čase (všechny krabičky ostatních týmů).


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Pozor na

Přidat pravidlo o nenalezení krabičky – jedná se o několik trestných bodů pro tým, jehož krabička, kterou schovával, nikdo nenajde. Zabráníte tím pokusům o zakopání krabičky půl metru pod zem.
Máte-li levnější GPS, bez mapy vám budou ukazovat pouze přímý směr k vašemu cíli. V tom případě zaznačte na mapě přibližnou polohu, vyhnete se tak „přímým trasám přes divoké porosty a nepřístupné terény“, když z mapy zjistíte, že k místu se můžete dostat i menší oklikou po pohodlné cestě.
Zdůrazněte bezpečnost při umisťování krabiček i pro hledající týmy.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zajistit bezpečnost při hledání, nejlépe doprovod. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – umožnit účastníku odezírat ze rtů vedoucího při vysvětlování aktivity.
Pohybově postižení – záleží na terénu, zajistit doprovod v týmu při hledání.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Názorná ukázka práce s GPS, kratší a jednodušší trasa, dohled vedoucího.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla, dohled autoritativní osoby v týmu.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD dohled autoritativní osoby v týmu a připravit doplňkové úkoly na trase.
Výjimečně nadaní a geniální – zjistit další zajímavé informace o GPS a geocahchingu, delší a těžší trasa.