Osvědčilo se nám

Chcete zažehlovat korálky? Nestačí si koupit korálky. Jde to jen tam, kde je elektřina a nesmíte si zapomenout doma žehličku a pečící papír.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Protichúdné zprávy
       

Vyberte srdce

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
4 - 24
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, občanská
Konkrétní cíl: Umět diskutovat ve skupině, umět říct svůj názor, naslouchat ostatním, řešení rasismu. Pochopit, že rozhodování je složité, a uvědomit si, co nás při rozhodování ovlivňuje.

Motivace

V některých životních situacích se musí lidé rozhodovat okamžitě a na základě informací, které v danou chvíli mají. Někdy až poté zjistí, že kdyby měli ještě další informace, rozhodli by se jinak. Opět je tak prokázáno, že informace jsou jednoznačně důležité pro život, a to nejen v daný okamžik. Toto se projevuje také v oblasti týkající se nahlížení na národnost nebo příslušnost k určité rase. Většinou se mladí lidé nechávají v těchto otázkách ovlivnit médii, rodiči a kamarády. Pokud ale zažijí s příslušníky jiných národů a ras vlastní zkušenost, tzn. poznají je osobně a získají od nich informace, mohou změnit názor (např. účast na mezinárodním táboře, mezinárodní programy škol – Erasmus apod.).

Potřeby

Kopie pracovního listu pro každou skupinu (příloha C2A), stopky.

Provedení

Rozdělíme účastníky do skupinek po 4–6 lidech a každé skupince dáme kopii pracovního listu. Skupinky mají 20 minut na to, aby došly ke společnému rozhodnutí. Dvě minuty před vypršením času účastníky upozorníme. Pracovní list nemusí hned ze začátku obsahovat všechny uvedené informace o pacientech. Vedoucí hry může postupně přinášet nově zjištěné skutečnosti o pacientech čekajících na transplantaci srdce (např. rasu, věk…). Nové informace by ale neměly přicházet několikrát během aktivity (maximálně 2×).
U této aktivity nelze samozřejmě určit, který pacient je tím správným, který by měl srdce dostat. Je zde velice důležitá reflexe po ukončení aktivity. V diskusi by se mělo objevit, jak se účastníci cítili v pozici rozhodujících, jak se jim komunikovalo ve skupině, zda dokázali akceptovat argumenty ostatních, co bylo pro ně rozhodující při výběru…
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.

Pozor na

Používání vulgárních nebo jiných nepatřičných výrazů vůči jiným rasám.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – velké písmo, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – asistence vedoucího při práci s pracovním listem.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlovat krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu. Pro těžší stupeň – nevhodné.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dětem dostatečný prostor na komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování informací.