Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Náhodná hra

Známe houby

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Lukostřelba
       

Role ve skupině

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
35 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 5
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Rozvoj komunikace, umět diskutovat na dané téma, vcítění se do rolí.

Motivace

Každou skupinu tvoří osobnosti, které se od sebe navzájem odlišují, např. tím, jaké mají v dané skupině postavení. Uprostřed skupiny jsou ti nejaktivnější jedinci, kteří ji v podstatě řídí a rozhodují o tom, co bude skupina dělat. Kolem nich jsou jedinci, kteří se podílejí na každé činnosti skupiny a neprotestují. Na okraji skupiny jsou pak ti, kteří se většinou nezapojují do činností a stačí jim jen dění ve skupině pozorovat. Můžete prodiskutovat s ostatními, jak je to ve vaší skupině.

Potřeby

Kartičky rolí (viz příloha C1A).

Provedení

Účastníky rozdělíme do skupinek (vhodné je maximálně po 8 lidech). Každý si vylosuje kartičku s nějakou rolí, kterou nikomu jinému neukazuje (vedoucí hry může také kartičky rozdat dle svého uvážení). Následně skupince zadáme téma k diskusi, které by mělo být všem účastníkům blízké. Účastníkům můžeme dát také možnost, aby se na tématu domluvili mezi sebou sami. Na diskusi k tématu jim necháme zhruba 15 minut. Je důležité účastníky upozornit, aby se snažili co nejvíce vžít do dané role.
Po skončení se snaží účastníci odhadnout a definovat, kdo měl jakou roli. Také se mohou zaměřit na to, jak se lišila jejich role od jejich běžného chování. Dále lze diskutovat o tom, jak se v přiřazených rolích cítili, jak na ně působili ostatní, jaké role jsou pro skupinu důležité a proč, jakou roli mají ve skupině v běžném životě, co se naučili, co pochopili atp.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

Správné pochopení rolí – dobře vysvětlit pravidla, na příkladu ověřit, zda byla pravidla pochopena.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – velké písmo, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – lze provést po sdělení role.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlovat krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu. Pro těžší stupeň – nevhodné.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dětem dostatečný prostor na komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování zadání.