Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Vyprošťovaná
       

Kolektivní hry

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
40 minut
Místo
tělocvična, hřiště
Roční období
celý rok
Počet účastníků
12 - 12
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Osvojuje si techniku her (přehazovaná, ringo atd.). Trénuje obratnost s míčem a učí se zacházet s ringo kroužkem. Učí se spolupráci v týmu a k úspěchu družstva napomáhá co nejlepším výkonem.

Motivace

Děti, už jste někdy držely v ruce horký brambor? Hrozně pálí, přehazujete jej z ruky do ruky nebo jej rychle hodíte kamarádovi, abyste se jej zbavily a nespálily si ruce. Míč, se kterým budeme hrát přehazovanou, bude takovým horkým bramborem. Budeme si jej v družstvu přehazovat a snažit se jej co nejrychleji přehodit přes síť k soupeřům. O to samé budou usilovat i naši protihráči, takže to nebude vůbec snadný boj!

Potřeby

Míče na volejbal, volejbalová síť popř. provázek, ringo kroužky, křída.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí rozdělí děti do dvojic. Trénují nejprve hod přes síť a chytání míče.

Přehazovaná: Hraje se na volejbalovém hřišti, dva čtverce 9 × 9 m. Vedoucí rozdělí hráče do dvou šestičlenných družstev. Zástupci družstev losují o míč. Družstvo, které zvítězilo, začíná hru. Hází míč přes síť. Právo k hodu má ten, kdo míč chytil nebo zvedl ze země. Platný hod musí jít přes síť, přihrávky mezi spoluhráči nejsou povoleny. Hráč může s míčem udělat maximálně dva kroky. Když míč spadne u soupeřů na zem, získává házející pro svůj tým jeden bod. Spadne-li míč na druhé straně mimo hranice hřiště a předtím se ho nedotkl žádný hráč, jeden bod se připočítává ve prospěch soupeřů. Skončí-li míč v síti, bod získává také soupeř. Hraje se do 15 bodů, poté si družstva vymění strany. Jestliže je po druhém setu stav 1:1, rozhodne o vítězi třetí set.

Nemáte volejbalovou síť? Natáhněte mezi kůly provaz. Nejsou-li na hřišti ani kůly, oddělte obě družstva prázdným polem. Hod přes prázdné pole pak nahrazuje hod přes síť.

Vedoucí rozdělí děti do dvojic a ty pak trénují techniku hodu a chytání ringa. Nejprve v prostoru a poté přes síť. Ringo kroužek se musí házet tak, aby letěl ve vzduchu naplocho a nesmí rotovat. Chytat se smí pouze jednou rukou a nesmí se navlékat na ruku. Házíme stejnou rukou, kterou jsme ringo chytili.

Ringo: pravidla viz metodický list č. 6.

Dobrovolný úkol: Cvičte s dětmi přehazování míče přes síť. Mezi kůly na volejbalovém hřišti napněte provaz tak, aby byl asi 2,5 m nad zemí. Pak vyznačte na jedné polovině hřiště čáry rovnoběžné s provazem. První metr od provazu, druhou 1,5 m, třetí 2 m a všechny další v půlmetrových odstupech. Hráči se postaví do zástupu za první linii a jeden po druhém provedou úkol: hodí míč přes provaz, proběhnou mezi kůly a na druhé straně hřiště míč chytí dřív, než se poprvé dotkne země. Komu se to podaří, postoupí v dalším kole za druhou čáru. Jestliže míč spadne na zem nebo nepřeletí provaz, hráč bude v příštím kole házet znovu od první linie. Až se všichni vystřídají, začne druhé kolo. Jak hra pokračuje, hráči nastupují k hodu z čar od provazu stále vzdálenějších. Kdo se dostane až za poslední linii a úspěšně odtud splní úkol, zvítězí.

Pozor na

Mají-li děti problém s přehozením sítě, můžeme upravit velikost hřiště i výšku sítě nebo umožnit přihrávky mezi spoluhráči. Musíme ovšem stanovit maximální počet přihrávek např. 2, pak musí míč přes síť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti s diagnózou autismus nechápou pravidla her. Zařadit tyto děti do kolektivních her lze tehdy, pokud jim zadáme konkrétní úkol – např. (hoď míč přes síť), v tomto případě nemůžeme očekávat, že bude přihrávat spoluhráčům. Splní zadaný úkol.
Děti s poruchou motoriky nebo děti s poruchou prostorové orientace budou mít při těchto hrách problémy. Je lépe je pověřovat jinými úkoly – rozhodčí, hodnotitelé, příprava diplomů… V těchto rolích budou spokojenější.
Na aktivitu lze navázat zapojením do pionýrských soutěží v ringu a přehazované.