Osvědčilo se nám

Pokud stavíte stany bez podsady, dejte pod ložnici igelit, lépe se pak stan myje.

Více...

Náhodná hra

Hudba

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Vánoční světýlka
       

Já a moje zvířátko

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, k řešení problémů.
Konkrétní cíl: Pozná některá u nás žijící zvířata, rozliší domácí a volně žijící zvířata.

Motivace

Rozhlédněte se kolem sebe. V parku, na louce, v lese, ale i doma, všude najdete různé živočichy. Některá zvířátka chováme doma pro své potěšení, jiná žijí volně v přírodě. Každé je trošku jiné, ale všechna mají i něco společného

Potřeby

Pracovní list pro všechny děti, obrázky zvířat (třeba vystřihané z kalendářů, omalovánek, časopisů…), nápisy „domácí“ a „volně žijící“, pastelky, lístečky na hru, obrázky zvířat na skládání (puzzle nebo vlastní skládačky).
Tento metodický list má k dispozici pracovní list P4A.

Provedení

Činnost zahájíme jednoduchou hrou „na zvířata“ – připravíme si lístečky se jmény zvířat, vždy dva stejné (je dobré použít názvy domácích i volně žijících zvířat – doporučený seznam uveden níže). Dětem rozdáme lístečky a vysvětlíme hru. „Stáváte se zvířátkem, můžete napodobovat jeho činnost, zvuky, které vydává. Hledejte svého kamaráda, ale neprozrazujte své jméno.“
Po ukončení hry se s dětmi usadíme do kruhu. Druhou část programu můžeme zahájit rozhovorem. („Jaká zvířátka chováte doma? Jak se o ně staráte? Co jedí, kde spí?“…) nebo využít připomenutí veselé příhody se zvířetem, která nás při společné činnosti v minulosti potkala. Vedeme postupně děti k tomu, aby si uvědomily, že doma chovají jen některá zvířata, jiným by se i přes naši péči doma moc nelíbilo. Necháme děti uvažovat, proč tomu tak je.
Následně děti rozdělíme do menších skupinek. Rozdáme vystřihané obrázky zvířat (mohou být stejné pro všechny skupinky, ale mohou být i různé – opět je vhodné přidržet se doporučeného seznamu). Můžeme také předem děti vyzvat, aby si obrázky některých zvířat přinesly připravené z domu, ale i tak je dobré mít v zásobě další vystřihané obrázky. Uvedeme dělení na domácí a volně žijící zvířata – v této chvíli už by dětem tento pojem neměl být tak cizí.
Vyzveme skupinky dětí, aby obrázky roztřídily. „Znáte všechna zvířátka? Co o nich víte?“ Při práci sledujeme zapojení jednotlivých dětí, podporujeme nesmělejší děti. Pokud mají skupinky stejné obrázky, můžeme společně naše dělení zkontrolovat – případné rozdílné zařazení prodiskutujeme, vysvětlíme (může dojít ke kolizi např. zařazení „hada“ –
– některé děti jej chovají „doma“ v teráriu, …další např. doma chovaný „zakrslý králík“, „potkan“…).
Pokud byly obrázky různé, pak nás jejich zástupce může seznámit s řešením, dále postupujeme stejně.
Nakonec rozdáme dětem pracovní listy. Vyzveme je, aby samostatně splnily úkoly na pracovním listě. Při práci děti povzbuzujeme, napomůžeme radou. Pracovní list si děti ukládají do kufříku. Pro „rychlíky“ si navíc připravíme skládání obrázků zvířat (připravíme si vlastními silami – větší obrázek zvířete podlepíme výkresem a pak rozstřiháme na více různě velikých kousků nebo použijeme různé puzzle).
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.
Seznam doporučených živočichů: A) volně žijící zvířata

1. Štika obecná
2. Kapr obecný
3. Mlok skvrnitý
4. Ropucha obecná
5. Rosnička zelená
6. Ještěrka obecná
7. Zmije obecná
8. Užovka obojková
9. Čáp bílý
10. Sokol stěhovavý
11. Datel černý
12. Výr velký
13. Bažant obecný
14. Ježek západní
15. Krtek obecný
16. Netopýr velký
17. Zajíc polní
18. Veverka obecná
19. Medvěd hnědý
20. Vlk obecný
21. Liška obecná
22. Rys ostrovid
23. Prase divoké
24. Jelen evropský B) domácí zvířata – kráva, koza, ovce, osel, králík, kůň, ale i morče, andulka, kočka, pes…Řešení pro vedoucí k pracovnímu listu P4A: I. Vybarvi lístečky se jmény zvířat.
Domácí zvířata – žlutě Volně žijící - zeleně KOZA VEVERKA BÝK
VLK PES MLOK
JEHNĚ MEDVĚD KOČKA
UŽOVKA TELE DATEL
MORČE KRTEK KRÁVA
NETOPÝR SLEPICE SOKOL


II. Dovedeš najít mezi domácími zvířaty celou rodinu? Doplň její členy.
TÁTA (samec) – býk MÁMA (samice) – kráva DÍTĚ (mládě) – tele *** Tady můžeme činnost doplnit a zopakovat si s dětmi zvířata a jejich mláďata (třeba jen ústně nad pracovním listem, popřípadě hrou podobnou úvodní hře, kde se ale vyhledávají podle zvuků celé zvířecí rodiny… a jednotlivé členy rodiny si děti zopakují při vzájemném představení se ve skupině v závěru hry).


III. Jaké je tvé oblíbené zvíře? Dovedeš je nakreslit? Můžeš využít druhou stranu tohoto listu!

Pozor na

Některým dětem bude možná třeba při úvodní hře pomoci, aby se dovedly se svou rolí vypořádat –
– napovězte jim, jak se zvíře ozývá, pohybuje apod.
Skládání puzzle (popř. připravených rozstřihaných obrázků zvířat) můžeme zařadit i jako samostatnou soutěž pro děti.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při této činnosti není třeba dbát na zvláštní specifika práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Děti úkoly splní bez problémů. Při práci s pracovními listy pomůžeme dětem (dyslektikům) při čtení – záměna hlásek, neporozumění textu.