Osvědčilo se nám

Zbývají vám na táboře po dětech jednoponožky a nikdo je nechce? Nevyhazujte, vyperte a vytvoříte z nich ponožkové maňásky.

Více...


Třídíme odpad

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Využívá získaných zkušeností a znalostí, vědomě třídí odpad. Ví, kde jsou kontejnery na tříděný odpad.

Motivace

Ať se snažíš sebevíc, vždy něco zůstane! Ano, je to tak. Každý člověk za svůj život vytvoří obrovské množství odpadu. Ne každý ale musí skončit nevyužitý, recyklace je řešení.

Potřeby

Pracovní list pro všechny děti, krabice „s odpadem“. Výkresy, šablony popelnic, kódy pro třídění odpadu, obrázky, fixy – pastelky, nůžky, lepidlo, krabice či koše s označením dle druhů odpadu, kartičky na hru ve dvou či více barvách (podle počtu skupinek), stopky, metodické materiály pro skupinky (pomůcka k práci při tvorbě plakátu).
Tento metodický list má k dispozici pracovní list P3A.

Provedení

S nejmenšími dětmi můžeme začít třeba takto. Vedoucí usadí děti do kruhu – sám je jeho součástí. Do středu kruhu umístí zatím uzavřenou krabici s odpadem (PET lahev, staré noviny, vybitá baterie…) Zahájí rozhovorem s dětmi. „Co to je odpad? Kam doma vyhazujete staré noviny, plastové lahve? Proč to děláte? Na co jsou barevné popelnice – kontejnery?“…apod. Potom krabici otevře a požádá děti, aby vybraly věci, které nepatří do „obyčejné“ popelnice (v krabici nemusí zůstat vůbec nic). Vybídne děti, aby si každé vzalo jeden předmět z krabice. „Všechny odpadky někam patří. Zkuste si najít kamaráda, který ponese svůj odpad do stejného kontejneru jako vy.“ Až se děti přeskupí, požádá je, aby řekly ostatním, k jakému barevnému kontejneru se svým odpadem spěchaly. Všechny předměty pak děti vrátí do krabice – pokud třídíte v klubovně odpad, můžete je uložit přímo do nádob k tomu určených. Nakonec rozdá dětem pracovní listy a vyzve je k jejich vyplnění. Po ukončení této aktivity je dobré si připomenout, proč jsme některé předměty do kontejnerů nevyhodili.
U dětí starších by součástí povídání mělo být také zjištění toho, zda děti znají značky, které se na obalech používají.
Pak děti rozdělíme do dvou (případně více) pracovních skupin. Každá skupina dostane větší papír (velikost A3 postačí), obrysy popelnic, kódy pro třídění odpadu, menší obrázky odpadků, pastelky nebo fixy, nůžky a lepidlo. Vyzveme děti k práci. „Pokuste se vytvořit jednoduchý plakát, který by ostatním poradil, jak správně odpad třídit! Nezapomeňte na správné barevné označení třídicích popelnic, obrázky i jednotlivé kódy umístěte tam, kam tento odpad patří.“
K dispozici dětem pro práci dáme i různé materiály o třídění odpadu (můžete si je najít na internetu), používaných značkách a značení. Děti si mohou samostatně, případně s naší dopomocí svá řešení ověřit.
Vyrobené plakáty můžeme společně vyvěsit v klubovně do místa, kam ukládáme náš odpad. Pokud ještě nemáme, je dobré připravit si a umístit v klubovně i koše (nebo krabice) na tříděný odpad.
V další části schůzky zařadíme hru, ve které si děti ověří získané znalosti. Děti ponecháme v týmech, které vznikly při předchozí aktivitě. Každý tým se postaví na jednu stranu místnosti. Doprostřed místnosti instruktor či vedoucí umístí „kontejnery“ na tříděný odpad. Je vhodné umístit minimálně kontejnery (krabice či koše s označením) na papír, plast, bílé i barevné sklo, elektroodpad, biomasu, směsný odpad. Po celém prostoru „rozhodí odpad“ – lístečky s názvy odpadu (např. igelitová taška, lahev od vína, sešit, mastný papír…), s kódy odpadků (např. PET, PP, PAP…) i číselné kódy (4, 6, 22…). Všechny lístky připravíme ve dvojím (či vícerém) barevném provedení – každý tým bude sbírat pouze lístky vylosované barvy. Na povel vedoucího kolektivy začínají třídit. „Podívejte se kolem sebe, spousta odpadu nám znečistila klubovnu. Teď záleží jen na vás, jestli jej dokážete správně vytřídit. Pusťte se do práce!“ Jako pomůcka může dětem posloužit i vytvořený plakát z předchozí aktivity, případně další dříve používané materiály.
Po ukončení třídění všemi týmy, zkontrolujeme společně obsah jednotlivých kontejnerů. Za špatně zařazené lístky můžeme připočítávat např. trestné vteřiny k času družstva. Nezapomene si vysvětlit, proč zařazení bylo chybné a kam odpad skutečně patří. Vítězí družstvo, které v kratším čase roztřídilo správně „svůj odpad“.
Máte-li v blízkosti klubovny kontejnery na tříděný odpad, můžete k nim společně zajít a vytříděný odpad vyhodit společně tam, kam skutečně patří.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda, Pomoc, Překonání a Poznání.
Řešení pro vedou k metodickému listu P3A můžete najít v digitální formě metodického listu P3A

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s dyslexií a dysgrafií může nastat problém při řešení pracovního listu. Je třeba jim dát větší časovou dotaci na zpracování, neboť čtenářská dovednost je narušena vývojovou vadou. U činnostního zaměstnání se zapojí do aktivity, ale je třeba respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.