Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Koťátko v komoře
       

Domov, stát, sousedé

Čas přípravy
1,5 hodiny
Čas realizace
žádný
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Vyhledá a zjistí dané historické skutečnosti, seznámí se s některými legendami dané země. Historické osobnosti, o kterých si zjistí informace, dokáže vyjmenovat. Zapojí se aktivně do společné akce – splní a vyřeší svůj dílčí úkol na akci.

Motivace

Každý stát má své tradice, svou historii. Lidé dané země o svých historických kořenech vědí, zajímají se o ně. Nejinak by tomu mělo být i se sousedními státy a lidmi, kteří v nich žijí. O sousedech bychom měli vědět podstatné věci, zajímat se o ně, přátelit se s nimi a tím pádem ve starším věku chápat dané souvislosti.
Pro každý stát, každou zemi je velmi důležitá historie. Pojďte nahlédnout do této oblasti a přesvědčte se, že historie je nesmírně zajímavé téma.

Potřeby

Historické knihy, encyklopedie, internet.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Každému dítěti nebo skupince dětí zadáme dílčí, konkrétní úkol, který budou zjišťovat a k němu vyhledávat informace. Je několik možností, jak naplnit daný cíl. Buď zadat konkrétní osobnost a tu děti zařadí do daného státu a zjistí o ní podrobnosti. Nebo dostanou konkrétní stát a k němu budou vyhledávat historické osobnosti a zajímavosti z jejich života. Příklady osobností: Sissi, Vilém Thell, Jánošík, papež, Báthori...
Děti budou zjišťovat nejen informace, ale i obrázky (fotografie) osobností. Své nabyté vědomosti budou prezentovat před kolektivem.
II. část: Po zjištění základních informací, které odpovídají příslušnému věku, v oblasti sousedních států, bychom mohli s dětmi udělat společnou akci například – Karneval národů. Děti mohou jít za jakoukoliv masku – historická osobnost, výrobek, symbol státu... Děti se na přípravě a průběhu akce musí podílet. Oddílový vedoucí jim pomůže při organizaci a rozdělování úkolů. Každé dítě nebo (maximálně) dvojice dětí, by měla mít přidělený úkol, za který bude zodpovídat celému kolektivu. Problém úkolu si děti řeší samostatně, v případě potřeby se obrátí o pomoc. Zájem o pomoc musí vycházet z jejich aktivity, neměl by přijít ze strany vedoucího. Vedoucí vyčkává, jak děti problém vyřeší.
Náměty na úkoly: výzdoba klubovny, občerstvení, tombola, zaměření karnevalu, program – hudba, soutěže, pozvánka na akci, fotografování...
Po ukončení akce by mělo dojít k vyhodnocení úkolů – vyzvednout aktivní a spolehlivé děti, poukázat na nedbalost nebo nespolehlivost ostatních dětí. Vyhodnocení by měly děti provést samostatně, vedoucí celou záležitost shrne až na závěr. Důležitý je prostor, který dětem dáme ke zpětné vazbě.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Přátelství, Poznání, Překonání a Pomoc.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s poruchou dyslexie nezadávat úkoly s vyhledáváním textů, spíše se orientovat na vyhledávání fotografií nebo obrázků. Špatně se v textech orientují a jejich čtenářská gramotnost není na dobré úrovni. U dětí s poruchou pozornosti a koncentrace (ADHD) zadávejte dílčí (malé) úkoly, které hned vyhodnocujte – tak je motivujete do další práce a do dalšího zapojení. Je nutné také střídání různých činností, aby neopadl zájem o danou činnost.