Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...

Náhodná hra

Kuchaři

Více...


Mravenec - Uklízím

Čas přípravy
10 - 20 minut
Čas realizace
1,1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Motivovat děti k zamyšlení nad uspořádáním věcí kolem sebe, udržování pořádku

Motivace

V tomto věku roste samostatnost, je tedy potřeba vést děti také k určité zodpovědnosti za osobní věci i k povinnostem v domácnosti, jako například k uklízení nepořádku v pokojíčku, utírání nádobí, prachu atd. Uvědomí si, jak má domácí prostředí správně vypadat a naučí se pomáhat ostatním…

Potřeby

Korálky, kolečka, nůžky, pastelky, dřívka – sirky bez hlavičky, malé kostky, kroužky, figurky, dílky lega nebo jiné stavebnice, kamínky, obrázky z letáků, luštěniny, apod.
K tomuto metodickému listu je pracovní list T1A.

Provedení

Zahájení schůzky: Úklid
Cíl: vtažení do tématu schůzky – pomůžeme mravencům?
Pomůcky: korálky, kolečka, dřívka – sirky bez hlavičky, malé kostky, kroužky, figurky, dílky lega nebo jiné stavebnice, kamínky, apod., větší krabici nebo mísu na každý stůl, 3 menší nádobky na každý stůl, stopky (na mobilu) nebo hodinky s vteřinovou ručičkou.
Děti rozdělíme do několika skupinek, ke každému stolu jednu, a přidělíme jim čísla – první, druhý, třetí… Na každý stůl připravíme krabici se stejnými druhy a počty předmětů – např. 30 dílků lega, 80 korálků, 50 dřívek a tři menší misky nebo krabice určené na vytřídění.
Děti mají za úkol roztřídit předměty. Na dané znamení začnou vybírat např. „třetí“ hráči třeba korálky a vhazovat do označené krabice na stole. Když zavoláme „druzí – dřívka“, děti se vymění a „druzí“ začnou honem vybírat místo korálků dřívka a vhazovat do druhé krabice. V nepravidelných a stále kratších intervalech střídáme různé druhy předmětů i čísel. Důležité je neudělat chybu. Zapíšeme časy, kdy jsou děti u stolů hotové. Vyhrává skupinka, která nejdříve a bezchybně roztřídila předměty.
V závěru schůzky můžeme hru ještě zopakovat. Cílem je dosáhnout co nejkratšího času. Také si můžeme zahrát hru pozměněnou PS Boskovice: Z různých letáků si vystřihněte obrázky např. oblečení, boty, potraviny, nádobí, šampony, nářadí… Lístky rozmístěte po klubovně (hřišti) a dejte dětem úkol – Přineste mi všechny věci, které mám uložit do ledničky (spíže, šatní skříně, do garáže, koupelny…).
Nebo se vám líbí víc hra PS Dravci „Na Popelku“? – Kdo rychleji přebere luštěniny (např. hrášek od fazolí)!
Hlavní blok: Skřítek Popleta
Cíl: zábavnou formou dramatizovat situaci, připravit půdu pro povídání o tématu schůzky.
Žil byl Skřítek Popleta, který všechno pořád pletl. Jednou chtěl udělat své mamince radost, a tak si řekl, že si sám připraví tašku do školy. Ale najednou ke svému zděšení zjistil, že neví, co do ní vlastně patří. Poradíte mu?
Šampón, marmeláda, pero, myška, pravítko, pastelky, klobása, sešit, kočka, lopatka, krém na boty, penál…
Podobně: Skřítek Popleta chce překvapit svou maminku a udělat jí radost, a tak uklízí ve svém pokojíčku. Špinavý svetr strčil do knihovničky, peřinu do krabice na hračky, pastelky pod postel, knížky do prádelníku… udělal to správně? Bude mít maminka opravdu radost? Pojďte, honem mu zkusíme poradit, než se jeho maminka přijde do pokoje podívat…
Metodická poznámka: Děti mohou vybírat z různých obrázků rozložených po zemi nebo i slov napsaných na lístcích papíru nebo náš výčet zastaví v okamžiku, když vyslovíme věc, která do souboru nepatří a mohou navrhovat, co kam patří, kam to má Skřítek uklidit: do knihovničky, do prádelníku, na věšák, do šuplíku u stolu…
Uklidníme děti, že stejnou věc mohou v každé domácnosti uklízet jinam a přesto je to v pořádku, protože tam správně patří.
Pojďme Skřítkovi poradit, co ještě by mohl udělat, aby svou maminku potěšil?
Poté si společně vyprávíme, jak je to s námi. Jsme jako ten Skřítek? Kdo uklízí naše věci? Co máme na starosti jen my? Je to doma hezčí, když je všechno na svém místě? Nebo pořád musíme někde něco hledat? Myslíte děti, že by maminka měla radost, kdybyste se o své věci trochu lépe staraly? apod.
Víte co? Pojďme si dát závazek, že si každý večer ……….. (složíme oblečení, uklidíme hračky, srovnáme věci na stolku, uklidíme v pokojíčku… každý vlastní konkrétní úkol) a příště si řekneme, jak se to mamince líbilo.
Pracovní list: Kam ukládám, uklízím
1. Kam si ukládáš věci, které jsou napsané v levém sloupci? Spoj čarou s nábytkem.

2. Víš, jak si poradit, když se ti stane něco z toho, co je napsaného na pracovním listu dole?
Vystřihni si odpovědi a nalep je správně do prázdných rámečků.

Pro oživení schůzky si, podle oddílu Svišti z Ústí, můžeme zahrát hru „Na komáry“. Děti se snaží na vedoucího či instruktora se zavázanýma očima připevnit co nejvíce kolíčků na prádlo, aniž by je plácnul.

Ukončení schůzky:
Na závěr si stoupneme do kruhu a každý pošeptá, jak chce svou maminku potěšit. Ale pšššt, je to naše tajemství. Stisknutím rukou si v kruhu popřejeme, aby se nám to dařilo.
Metodická poznámka: Na dalších schůzkách se nezapomeneme k tématu vrátit!
Můžeme si zazpívat písničku z pohádky Princové jsou na draka - Dělání, dělání.
Tento metodický list pomáhá naplňovat tyto Ideály Pionýra: Pomoc – Pionýr pomáhá nezištně a z přesvědčení ostatním a Překonání – překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky, nauč se ovládat sám sebe.

Pozor na

Spolknutí nebo vdechnutí drobných předmětů používaných na roztřídění.

Nabídková legenda

„Ahoj děti,“ volá mravenec Šikula, „jak se máte? Přišly jste si hrát? Já teď nemůžu být s vámi, musím se vrátit do mraveniště! Před chvílí se zvedl veliký vítr a nafoukal nám do mraveniště spoustu spadaného listí, kamínků, kousků větviček a různé nečistoty a všechno nám zpřeházel. V ničem se teď nevyznáme, hrůza… Tak běžím pomoci kamarádům, aby bylo zase co nejdříve všechno tak, jak má být!“

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Důkladně dětem vysvětlete, co po nich při třídění drobností budete požadovat – práce ve skupinkách je přínosná, ale sledujte, zda se zapojují i jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami. Každé správné roztřídění si zaslouží pochvalu!
Některé děti i přesto budou potřebovat naši spolupráci při spojování logických úkolů v pracovním listě, ujistěte se i o pochopení těchto zadaných úkolů. Některé kusy nábytku mohou dokreslit (např. peřiňák). Na závěr si můžeme popovídat o tom, proč je správné vše uklízet.