Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Detail akce

Název:  Vyúčtování grantů MHMP 2019
Pořadatel:  01 Pražská organizace Pionýra
Datum:  13. 1. 2020
Lokalita:  Kancelář POP
Kraj:  Hlavní město Praha
Popis: 

Konečný termín pro odevzdání vyúčtování grantů MHMP za rok 2019 do kanceláře POP. Nevyčerpané finanční prostředky zašlete nejpozději do 27.1.2020 na účet POP. V případě dotazů se obracejte na Honzu Matouška.


Typ akce:  Termín

Kontaktní informace


Akci vložil/a:  Michal Rejzek