Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Detail akce

Název:  Hlavní vedoucí dětských táborů
Pořadatel:  12 Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
Datum:  28. 3. 8:00 - 11. 6. 2023 13:00
Lokalita:  Tesák, chata pod Tesákem
Kraj:  Zlínský
Popis: 

Ahoj, hezký den,

v termínu od 20. 3. 2023 budete mít možnost vstoupit do kurzu Hlavní vedoucí dětských táborů. Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT, kde musí být splněny podmínky – dovršení 21 let a absolvování Kvalifikace oddílového vedoucího. Kurz je  rozdělený na dvě části – první (distanční forma), druhá (prezenční forma). Distanční část bude ukončena testem, který musí být splněný do 20. 5. 2023. Budete mít dva pokusy.

Cena kurzu: 800,- Kč je třeba uhradit na účet:379793913/0300  do 20. 5. 2023.

Po splnění distanční části budete zařazeni do 2. části kurzu – prezenční. Jedná se o víkendové setkání v termínu 9.-11. 6. 2023, na Tesáku. Před odjezdem na víkendové setkání je nutné nahrát do Přihlašovny dokument – závěrečná práce. Téma závěrečné práce si budete mít možnost vybrat během distančního vzdělávání. Přijde vám e-mailová zpráva.

Vstup do prostředí kvalifikace Hlavního vedoucího dětských táborů budete mít umožněný v momentě, kdy vložíte na Přihlašovnu vyplněnou a potvrzenou přihlášku, výpis z rejstříku trestů, lékařské osvědčení o možném výkonu hlavního vedoucího. Originály výpisu z rejstříku trestů a lékařského osvědčení musíte doložit na prezenční části kurzu.

Pokyny k přihlášení:

Po přihlášení nahrajte do přihlašovny (tlačítkem Přidat soubor) naskenované dokumenty. Přihláška na vzdělávací akci musí obsahovat podpis a razítko vedoucího pionýrské skupiny. Dokud soubory nenahrajete, nebudete potvrzeni a zařazeni mezi přihlášené na kurz!

 

Důležité upozornění:

Obě části kurzu (distanční a prezenční) jsou povinné!

V případě potřeby se obracejte na mne (ludmila.koci@seznam.cz) nebo 777 793 678

Přeji pohodové studium a získávání nových poznatků. J

Lída Kočí, garant PVC


Doprava:  vlastní
Ubytování:  Zajišťuje pořadatel akce.
Strava:  Zajišťuje pořadatel.
Cena: 
  Pro členy:  800
Splatnost standardní ceny:  20. 5. 2023
Uzávěrka přihlášek:  28. 3. 2023
Lokalizace:  Regionální
Typ akce:  Vzdělávací

Kontaktní informace


Kontaktní osoba:  Lída Kočí
E-mail:  ludmila.koci@seznam.cz
Telefon:  777793678
Akci vložil/a:  Ludmila Kočí