Divadlo – Republikové finále

Naše krajská organizace Pionýra pořádá republikové finále soutěže Pionýrský Sedmikvítek pro oblast Divadlo.

Termín konání republikového finále je posunut na 23. 5. 2020.

TERMÍN KONÁNÍ: 21. března 2020.

MÍSTO KONÁNÍ: Divadlo „U Kapličky“, Husova 45, 370 05 České Budějovice.

Bližší informace k soutěžní oblasti Divadlo, ale i k dalším oblastem kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek najdete na www.sedmikvitek.pionyr.cz.