O putovní pohár Zlaté růže – propozice

Místo konání soutěže

 • Jindřichův Hradec, tělocvična gymnázia V.Nováka
 • Adresa: GymnáziumV. Nováka, Husova 333/II, 377 01 JindřichůvHradec
 • Do tělocvičny přístup zadním vchodem z ulice Gymnazijní

Ubytování

 • Fakultativně v klubovně PS 8.března J.Hradec, Husova 1151/II – cca 200 m
 • Zajištěno v místnostech budovy na podlaze; sociální zařízení je k dispozici
 • Cena: 25 Kč za osobu a noc
 • S sebou: karimatku, spacák, přezůvky, hrníček
 • Příjezd: v pátek od 18 do 22 hodin
 • Odjezd: v neděli do 10 hodiny

Stravování

 • pro všechny účastníky oběd a cestovní balíček;
 • možnost přikoupení sobotní snídaně v ceně 20 Kč;
 • pitný režim zajištěn po celou dobu akce.

Doprava

 • Dopravu si zajišťují účastníci samostatně.
 • Vlak: stanice J.Hradec je nedaleko centra města, zástavky MHD jsou v blizkosti nádražní budovy
 • Autobus:
  • autobusové nádraží je v blízkosti nádraží vlakového
  • některé linkové spoje zastavují i na bližších zastávkách ve městě ( Pravdova )
 • Městská hromadná doprava:
  • MHD je v J. Hradci zajišťována autobusy
  • jízdné: dospělí 10 Kč, děti do 15 let 5 Kč, platnost jízdenky 40 minut;
  • nejbližší zástavka MHD – Oděva – cesta cca 5 minut – linky 11, 21, 51
  • všechny jízdenky jsou přestupní;
  • jízdenky se dají zakoupit u řidiče autobusu
 • Pěšky:
  • vzdálenost z nádraží ke gymnáziu/ klubovně je cca 1,2 km  ( 20 minut chůze );
  • vzdálenost ze zástavky MHD – Oděva – ke gymnáziu/ klubovně  je cca 300 m ( 5 minut chůze );
  • vzdálenost od gymnázia/ klubovny  do centra města je cca 750 m (10 minut chůze ).

Přihlášky a účastnický poplatek

 • Účastnický poplatek: 155 Kč, zahrnuje startovné (70 Kč), oběd, cestovní balíček a režijní náklady kromě ubytování.
 • Přihláška do soutěže zahrnuje:
  • kolektivní či individuální přihlášku do soutěže;
  • prezenční listinu – seznam účastníků včetně doprovodu.

  Prezenční listina se odevzdává nejpozději v pátek 15. října  do 21 hodiny.

 • Uzávěrka přihlášek: 10. října 2021.
 • Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu turbanek@jihocesky-pionyr.cz.
 • Adresa pro zasílání přihlášek poštou:
  Putovní pohár Zlaté Růže – Jihočeská KOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.
 • Odhlášení nebo změnu počtu účastníků: hlašte neprodleně na adresu turbanek@jihocesky-pionyr.cz (účastníci odhlášení před uzávěrkou přihlášek neplatí žádné storno poplatky).
  Upozorňujeme, že v případě neúčasti přihlášeného soutěžícího mu mohou být účtovány vzniklé náklady až do výše účastnického poplatku!

Organizace soutěže

 • Každý účastník se musí dostavit k prezenci (potvrzení účasti a zaplacení účastnických poplatků).
 • Prezence účastníků probíhá v pátek 15. října 2021 od 18 do 22 hodin  v klubovně PS 8.března J. Hradec a v sobotu 16. října od 8.30 do 9.30 v tělocvičně gymnázia ( Husova 333 ).
 • Vedoucí při prezenci odevzdají prezenční listinu obsahující jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště včetně PSČ a zařazení do soutěžní kategorie všech účastníků včetně doprovodu. Prezenční listinu je nutné odevzdat výhradně elektronicky, ale zvládneme všechna běžná média (USB, CD, mail). Vzor prezenční listiny je součástí přihlášky.
 • epidemiologické opatření budou upřesněny týden před soutěží dle situce v ČR.