O PS Restart Mladá Boleslav

     

                 Pionýrská skupina Restart se řadí mezi středně velké pionýrské skupiny v našem regionu. Tato skupina je zaměřena na volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládeže ve městě Mladá Boleslav a okolí. Dalšími aktivitami skupiny je práce s mládeží, která má nějaké problémy se začleněním do kolektivu z různých důvodů. V rámci pravidelných oddílů a klubů se zaobírá činností – práci se zvířaty v ZOO koutku v Zalužanské ulici , či ZOO koutku na 6.ZŠ MB. V posledním období se skupina rozrostla o sportovní oddíl v Semčicích, keramiku ve Všejanech, šachy, pěstitelský a rybářský oddíl v Mladé Boleslavi  a oddíl pro středoškoláky Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. 

               Její hlavní sídlo je komplex kluboven v Zalužanské ulici a kluboven u Klenice . Jednu z velkých akcí, kterou garantujeme v rámci Pionýra v Mladé Boleslavi, Český pohár v Ringu.