O PS Restart

                 Pionýrská skupina Restart se řadí mezi malé pionýrské skupiny v našem regionu. Tato skupina je zaměřena na volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládeže ve městě Mladá Boleslav a okolí. Dalšími aktivitami skupiny je práce s mládeží, která má nějaké problémy se začleněním do kolektivu z různých důvodů. V rámci pravidelných oddílů a klubů se zaobírá činností – práci se zvířaty v ZOO koutku v Zalužanské ulici , či ZOO koutku na 6.ZŠ MB. Její hlavní sídlo je komplex kluboven v Zalužanské ulici. Jednu z velkých akcí, kterou garantujeme v rámci Pionýra v Mladé Boleslavi, je Béh na Michalovickou Putnu. V roce 2019 tato akce bude přesunuta z října a červen.