Netradiční vybíjená

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
žádný
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 12
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, k řešení problémů.
Konkrétní cíl: Kolektivní míčová hra na posílení spolupráce v týmu, reflexů, komunikace, koordinace pohybu a posílení fyzické zdatnosti.

Motivace

Oblíbená vybíjená je hrou, kterou odmítne jen málokterý jedinec. Tato hra se nejvíce hraje na školách, pořádají se v ní turnaje i na regionálních nebo celostátních úrovních. I Pionýr v této hře pořádal republikovou soutěž. Tato hra nabízí napětí, týmovou spolupráci a vyžaduje smysl pro fair-play.

Potřeby

6 volejbalových míčů, hřiště v tělocvičně (velikost volejbalového hřiště s malým zápolím).

Provedení

Hraje se na hřišti o velikosti pro tradiční vybíjenou, volejbal. Toto hřiště však nemá mít téměř žádné zápolí, mělo by být ohraničeno vysokými mantinely – nejlépe využít tělocvičnu malých rozměrů. Proti sobě hrají dvě stejně velká družstva, každé na jedné polovině hřiště. Na začátku hry je 6 míčů rozestavěno na střední půlicí čáře a hráči stojí u zadní hrany svého hřiště. Na písknutí začíná hra. Hráči se snaží vzít míč z půlicí čáry a vybíjet hráče z druhého družstva. Hráči si mohou nahrávat mezi sebou, ale nesmí překročit půlicí čáru. Hráč, který je vybitý, odchází mimo hřiště a čeká, až jeden z jeho spoluhráčů chytne míč od protivníka. V tom případě pak opět jde do hřiště a hraje znovu. Hráči, kteří jsou vybití, se staví do fronty podle toho, jak byli vybití, a vrací se v tomtéž pořadí. Úkolem týmu je vybít všechny hráče z protějšího družstva. Tím hra končí, vymění si pole a hrají odvetu.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Přátelství a Překonání.

Pozor na

• Důrazně hlídat přešlapy u střední čáry.

• Je to rychlá hra, na počátku by ji mělo sledovat více rozhodčích.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího – vysvětlování krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě. Rozhodčí by měl jasně gestikulovat a stát tak, aby na něj účastník dobře viděl.
Mentálně postižení – záleží na postižení, u lehčích forem postižení srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka hry.
Řečově postižení – bez omezení.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.