Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Olga Koukalová, Mgr.

Křišťálová vlaštovka, 2011

* 1947

PS Hraničář, Červená voda


Působí v Pionýru po mnoho let v různých úlohách. PS Hraničář, kterou vede v Červené Vodě, patří dlouhodobě k největším v Pardubickém kraji. Kromě práce pro pionýrskou skupinu je činná na úrovni Pardubické krajské organizace Pionýra a je dlouholetou aktivní členkou České rady Pionýra. Pro mnoho mladších pionýrů je inspirací svou vytrvalostí a odhodláním ke všemu pionýrskému. Byla oceněna stříbrnou (1. stupeň) Medailí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.