Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Sekce, pracovní skupiny a štáby

K zajištění činnosti Pionýra přispívají kromě volených orgánů i sekce, pracovní skupiny a štáby, které jsou tvořeny dobrovolníky ze spolku. Jejich členové se scházejí na společných jednáních a v mezičase pracují korespondenčně.

Sekce České rady Pionýra

Pracovní skupiny při Výkonném výboru České rady Pionýra

Výkonný výbor České rady Pionýra ustanovil:

Další pracovní skupiny a štáby

Na republikové úrovni jsou dle aktuální potřeby ustavovány štáby a pracovní skupiny pro různé akce a jednotlivé soutěže a další oblasti. Nyní například pracují:

Dále je na celorepublikové úrovni ustavena Pracovní skupina pro metodiku.

Zapojte se

Máte-li chuť se zapojit do činnosti některé z pracovních skupin a přiložit ruku ke společnému dílu, zkontaktujte příslušného vedoucího sekce nebo pracovní skupiny či předsedu štábu. Stačí se podívat na kontakty pro členy.