Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...

Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Studentské práce

Pionýr se dlouhodobě zabývá výzkumnou činností v oblasti volného času dětí a mládeže. Výzkum přitom zpravidla vychází z provozních potřeb spolku, jako je například:

 – zjišťování potřeb Pionýra (jako celku) při
   přípravě projektů,
 – ankety pro lepší cílení podpory uvnitř spolku,
 – obsahová příprava jednání,
 – dotazování spokojenosti účastníků aktivit.

Uvědomujeme si však, že řada z témat by si zasloužila podrobnější zkoumání. V minulosti již některá z nich byla zpracována v podobě ročníkových, bakalářských či diplomových prací. Celá řada oblastí však na zpracování čeká. Proto jsme se rozhodli vytvořit předpoklady pro systematičtější vědecko-výzkumnou činnost.

Co nabízíme

 – Náměty na diplomové a další práce
 – Informace o Pionýru
 – Využití našich vnitřních informačních toků a organizační podporu
 – Dílčí zkušenosti dobrovolníků i zaměstnanců, konzultanty, případně oponenty
 – Živou laboratoř – možnost praktického ověřování
 – Zveřejnění prací

Co hledáme

 – Studenty – zájemce o přípravu a zpracování výzkumu
 – Vedoucí prací – pracovníky vysokých a středních škol, kteří by vedli studenty v práci 
   (formulace témat, podpora při zpracování, hodnocení práce)
 – Vědecká pracoviště, která by garantovala kvalitu zpracování

Co očekáváme

 – Nové myšlenky
 – Hodnověrné výstupy
 – Kvalifikované návrhy a postupy
 – Inspirativní podněty
 – Odpovědi na aktuální otázky Pionýra

Témata prací jsou k nahlédnutí zde, nebo si je můžete stáhnout.

Bližší informace můžete získat na studentske_prace@pionyr.cz.