Sázení TZ Přebudov

Čas přípravy
1 - 5 hodin
Čas realizace
1 - 10 hodin
Místo
venku, tábořiště
Roční období
jaro, podzim
Počet účastníků
5 - 50
Hodnocení
     
Autor
Horník Václav
Stav
Publikována
Vytvořeno
22. 11. 2022
Upraveno
23. 11. 2022
Klíčová slova
Sázení, stromy, setkání
Věková kategorie
9 let - 18 let a více
Typ aktivity
Poznávací
Seznamovací
Uvolňovací
Oddílová schůzka
Environmentální
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Výlety do přírody
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

Potřeby

Potřebujeme dobrý motivační letáček, partu nadšených vedoucích a dětí. Dále pak lopaty, krumpáče, stromky, mulčovací kůru, kůly, pletivo a nějakého dobráka, který to zkusí zrealizovat.

Provedení

Když se našla paní učitelka přírodopisu na mateřské dovolené(členka pionýra), tak byl i realizátor, který naplánoval celou akci od vytipování stromů, pořízení, určení míst pro sázení. Pak už skoro stačilo oslovit všechny členy a nečleny a mohli jsme se sejít. Každý si dopředu zamluvil strom a tím i místo a stal se i patronem stromu na TZ. 

Galerie

Babeta při práciSkupinka P0 při práciSkupinka P1 při práci