Mlsný hmyz

Čas přípravy
do 10 minut
Čas realizace
15 - 30 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, hřiště, park, les, louka
Roční období
celý rok
Počet účastníků
5 - 40
Hodnocení
     
Autor
Müllerová Kateřina
Stav
Publikována
Vytvořeno
5. 8. 2022
Upraveno
12. 10. 2022
Klíčová slova
pohyb, atlas, rostliny, učení
Věková kategorie
7 let - 18 let a více
Typ aktivity
Pohybová
Na paměť
Oddílová schůzka
Environmentální
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Výlety do přírody
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní

Cíle

Vzbuzení touhy po poznání, znalost místní vegetace

Motivace

Rádi si v přírodě všímáme různých kvetoucích i nekvetoucích rostlin, stromů. Jen málokdy však známe jejich jména. Pojďme se společně naučit alespoň nejběžnější rostliny a stromy rozeznávat.... a nebo alespoň vědět, jak jejich jména zjistit. 

Potřeby

obrázky květin / stromů, kartičky s trojcifernými čísly (stejný počet jako obrázků), arch papíru + psací potřeba pro každé dítě, atlas rostlin

Provedení

Cílem hry je mít správně napsáno co nejvíce názvů rostlin i s kódem chuti nektaru. 

Na jedné straně hracího pole je květinová louka s hájem, každá květina / strom (= vytištěná kartička s obrázkem květiny / stromu) má u sebe i kartičku s kódem chuti nektaru (= trojciferné číslo)
Na druhé straně hracího pole si hmyz - motýli, brouci, včelky (= děti) (nebo skupiny hmyzu) zapisují na arch papíru názvy květin a stromů, které již ochutnaly (= objevily a zapamatovaly si číslo nektaru). Pokud název rostliny neznají, mohou hledat v atlasech rostlin.

Na hmyz ale občas čeká nebezpečí v podobě ptáků (= vedoucí, vybrané děti). Ptáci mohou hmyz ulovit (= dotek). Poprvé ulovený hmyz = skákání po jedné noze. Podruhé ulovený hmyz = chůze v dřepu. Potřetí ulovený hmyz = plazení se. Plazící se hmyz už ptáci dále neloví.

Po uplynutí časového limitu nebo pokud mají všechny týmy všechny kódy se řeknou správné názvy květin a stromů. 

 

Další možností určení rostlin je mimo atlasů rostlin některá z mobilních aplikací - např. Pl@ntNet (obrazová aplikace pro určení rostlinného druhu) Některé děti uvítají možnost využití elektroniky. Využívání této nebo podobné aplikace jim může i do budoucna přinést nové poznatky.

Pozor na

Nutností je zhodnocení prostoru pro hru. Pokud je ve vybraném prostoru nevhodné např. plazení se (mokrý povrch, ostré kameny) můžeme ho vypustit, popř. zapracovat jiné provedení omezení pohybu. 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s poruchou hrubé motoriky zadejte taková omezení pohybu, která zvládnou. Pro děti s dyskalkulií může být obtížné zapamatovat si a zapsat správně řetězec čísel. Děti a dysgrafií a dyslexií mohou mít potíže při zápisu názvu rostliny. V případě bodování aktivity u jednotlivců je nutné toto vzít v úvahu. Pokud bude aktivita realizována ve skupinách, je nutné dbát na rovnoměrné rozložení skupin.