Sonda II.

Čas přípravy
3 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
3 - 5
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská, pracovní.
Podpora iniciativy a tvořivosti, aktivity při řešení problémů, spolupráce v týmu.

Motivace

Od vzletu první sondy do vesmíru se vědci neustále snaží tato vesmírná zařízení vylepšovat. Vznikly dokonce celé vesmírné stanice, na nichž ve „žijí“ astronauti. Pro vylepšení družic a raketoplánů využívají vědci nejmodernější poznatky, materiály a technologie, aby vytvořili ten nejlepší vesmírný koráb nebo zařízení tak, aby splnil zadaný úkol.

Potřeby

PET lahve, pumpička na kolo, tavná pistole, korkové zátky s dírou, lepicí páska, vodicí tyč (rovná kulatina délky alespoň 1,5 m), „šlaušky“ – hadičky k pumpičce na kolo, které se dají spojit, papírové kroužky (z toaletního papíru), karton, nůžky, barvy + spreje (na ozdobu).

Provedení

Tato aktivita navazuje na ML T3, kdy jste získali určité zkušenosti s výrobou rakety dle návodu a jejím následným chováním při odstřelu. Tyto zkušenosti nyní využijete při tvorbě vlastních raket a proveďte změny a inovace raket tak, aby následně doletěly co nejdále.
Rozdělte účastníky do týmů po 3–5 osobách. Každý tým si pak navrhne a vyrobí svou vlastní raketu. Vedoucí musí zajistit, aby všichni měli stejné podmínky a potřebný materiál. Po dokončení raket uspořádejte soutěž v doletu, příp. před vzletem vyhodnoťte i estetické ztvárnění rakety. Všechny rakety by měly startovat zároveň. Nezapomeňte ocenit i ty, kterým se například nepodaří start. Nakonec si vyměňte navzájem své poznatky a vylepšení na raketách.
Pro příklad je zde několik změn, které mohou (dle provedení) zvětšit dolet:
• Poměr velikosti PET lahve a vody jako paliva.

• Tvar a počet stabilizátorů (mohou zvětšit hmotnost i odpor vzduchu). Také by mohlo někoho napadnout přidělat raketě křídla, aby ve vzduchu klouzala.

• Úhel náklonu rakety při startu a startovní plocha. Bude-li překážka (země) kolmo ke směru tryskání vody, bude účinnost větší.

• Zvýšení tlaku v lahvi před startem. Jiné návrhy špuntu, například použití pojistky.

• Tvar lahve může změnit odpor vzduchu. Je možno jí přidělat špičku z kartonu.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání a Přátelství.

Pozor na

Bezpečnost – vymezit letový prostor, nasměrování letu rakety tak, aby nedošlo při vzletu a dopadu k ublížení na zdraví či poškození majetku.
Při práci s tavicí pistolí – lepidlo může způsobit vážné popáleniny.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zabezpečit bezpečnost při přípravě, pracovat v dobře osvětleném prostoru. Nutná asistence. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího – vysvětlování krok za krokem.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. Pomoc vedoucího při přípravě, vymezení pracovního prostoru.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Vedoucí účastníky vede krok za krokem a pomáhá.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci, kontrola činnosti.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD mít připraveny další úkoly, než se pokročí k dalším kroku.
Výjimečně nadaní a geniální – navrhnout vlastní vylepšení rakety, vytvoření vlastního modelu.